Održan prvi sastanak projektnih partnera projekta AGROBIORAZNOLIKOST

  • Post Author:

Dana 9. lipnja 2020. godine, u prostorijama Instituta za poljoprivredu i turizam održan je prvi sastanak suradnika na projektu „Agrobioraznolikost – osnova za prilagodbu i ublažavanje posljedica klimatskih promjena u poljoprivredi“. Sastanku su prisustvovali predstavnici Instituta dr.sc. Smiljana Goreta Ban, dr.sc. Milan Oplanić, dr.sc. Ana Težak Damijanić i Martina Begić mag.oec. te predstavnici Agronomskog fakulteta izv.prof.dr.sc. Mario Njavro i Tajana Čop mag.ing.agr.

Raspravljalo se o daljnjem planu provedbe aktivnosti 5 („Društveno ekonomski aspekti prilagodbe i jačanje otpornosti poljoprivrednog sektora na klimatske promjene“).   Riječ je o aktivnosti koja obuhvaća pripremu te provedbu anketiranja i intervjuiranja dionika poljoprivrednog sektora, a čiji je cilj utvrditi stavove dionika prema aktualnim klimatskim promjenama.    

Za provođenje aktivnosti odabrano je područje Jadranske Hrvatske (6 županija) koje se smatra posebno osjetljivim na aktualne klimatske promjene. Kao rezultat provedbe ove aktivnosti očekuje se prijedlog modelnih gospodarstava (u hortikulturnoj proizvodnji) prilagođenih aktualnim klimatskim promjenama.  

Na sastanku se raspravljalo o radnim zadacima, hodogramu aktivnosti te raspodjeli radnih zadataka između suradnika projektnog tima. Voditeljica projekta dr.sc. Smiljana Goreta Ban je predstavila ukratko ostale aktivnosti projekta „Agrobioraznolikost“ te upoznala s procedurama izvještavanja.  

Da podsjetimo. Spomenuti projekt „Agrobioraznolikost“ provodi se na Institutu od 20. prosinca 2019. godine. Za cilj ima provesti primijenjena istraživanja u ranjivim sektorima poljoprivrede te prirodnih ekosustava i bioraznolikosti kako bi se razvile smjernice za uspješniju prilagodbu klimatskim promjena ova dva ranjiva sektora. Financira se temeljem Poziva za dostavu projektnih prijedloga „Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama“ u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Ukupno trajanje projekta iznosi tri godine odnosno do 20. prosinca 2022. Ukupan budžet projekta iznosi 3.451.022,48 kn, dok Institut ima budžet od 1.980.141,37 kn od čega je 85% sredstava sufinancirano bespovratnim sredstvima iz EFRR-a. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dodatno će sufinancirati nacionalnu komponentu do 15% vrijednosti prihvatljivih troškova u iznosu do 376.543,36 kn.  

U provedbi projekta osim znanstvenika Instituta za poljoprivredu i turizam, kao vodećeg partnera, sudjeluju znanstvenici iz slijedećih institucija: Institut Ruđer Bošković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno – matematički fakultet i Institut za more i priobalje Dubrovnik.   Za sve dodatne informacije možete se obratiti Voditeljici projekta dr.sc. Smiljani Goreta Ban ili administratoru projekta na E-mail martina@iptpo.hr ili telefonom na br.tel. 052/408-326.