CILJEVI

Cilj ovog projekta je provesti primijenjena istraživanja u ranjivim sektorima poljoprivrede te prirodnih ekosustava i bioraznolikosti (bioraznolikost) kako bi se razvile smjernice za uspješniju prilagodbu klimatskim promjena ova dva ranjiva sektora.

Identificiranje genotipova određenih vrsta povrća, tolerantnih na abiotički stres važan je cilj ovog projektnog prijedloga. Izvor tolerantnih genotipova mogu biti i divlje svojte kultiviranih vrsta kao i kultivari koji su već u proizvodnji ili se tradicijski i lokalno uzgajaju.

Kupusnjače i lukovi značajno su zastupljeni u našoj poljoprivrednoj proizvodnji, a izbor kultivara tolerantnih na abiotičke stresove te njihovo širenje u proizvodnji smanjio bi rizike i gubitke koji se pojavljuju zbog nepovoljnih vremenskih prilika. S druge strane na našem južnom jadranskom području rastu pojedine vrste divljih svojti kupusnjača i lukova koje su ugrožene klimatskim promjenama, ali i ljudskom djelatnošću.

S klimatskim promjenama agrobioraznolikost postaje jedan od važnijih pravaca koji bi mogli doprinijeti boljoj prilagodbi biljne proizvodnje na ekstremne promjene u okolišu.

100 kn
Ukupna vrijednost projekta
100 kn
Iznos koji sufinancira EU
100 kn
Iznos koji sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

2019.–2022.

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj