.

REZULTATI

1. Definiranje ranjivih staništa i vrsta na klimatske promjene putem mapiranja staništa i identifikacije vrsta iz porodice kupusnjača i lukova na koje je stavljen fokus u ovom projektnom prijedlogu.

2. Očuvanje populacija vrsta osjetljivijih na klimatske promjene kroz sakupljanje i pohranjivanje sjemena vrsta iz porodice kupusnjača i lukova u banke sjemena u svrhu dugoročnog čuvanja sjemena.

3. Preporuka kultivara raštike i češnjaka koji su tolerantniji na vodni i/ili toplotni stres.

4. Prijedlog prilagodbe agro-tehničkih mjera odnosno preporuka norme navodnjavanja te rokova sjetve (ili sadnje) koji će rezultirati najefikasnijim sustavom u smislu okolišnog otiska, ostvarenog prinosa i kvalitete te troškova proizvodnje.

5. Razvoj mehanizama i metabolita potencijalno odgovornih za otpornost vrsta na faktore stresa (suša i temperatura) koji će služiti kao polazne informacije za daljnja istraživanja koja bi podrazumijevala tretiranje biljaka određenim metabolitom ili koktelom metabolita u svrhu jačanja tolerancije na stresne faktore.

6. Razvoj koncepta modelnih gospodarstava u hortikulturnoj proizvodnji prilagođenih aktualnom klimatskim promjenama

7. Informiranje i educiranje dionika poljoprivrednog sektora te zainteresirane javnosti o nužnosti jačanja otpornosti na klimatske promjene kroz održavanje radionica te izradu brošura, letaka i priručnika sa smjernicama

8. Objavljivanje članaka u visokokvalitetnim međunarodnim časopisima i povećanje vidljivosti hrvatske znanosti

9. Transfer i diseminaciju rezultata putem sredstva javnog informiranja kao i mogućnosti suvremenih informatičkih tehnologija (web stranica i portali, društvene mreže)