Agrobioraznolikost – osnova za prilagodbu i ublažavanje posljedica klimatskih promjena u poljoprivredi, novi projekt Instituta za poljoprivredu i turizam

Od 20. prosinca 2019. Institut za poljoprivredu i turizam započeo je s realizacijom projekta pod nazivom „Agrobioraznolikost – osnova za prilagodbu i ublažavanje posljedica klimatskih promjena u poljoprivredi“ referentni broj; KK.05.1.1.02.0005. Projekt „Agrobioraznolikost“ financira se temeljem Poziva za dostavu projektnih prijedloga „Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama“ u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.       Ukupno trajanje projekta iznosi tri godine odnosno do 20. prosinca 2022. Ukupan budžet projekta iznosi 3.451.022,48 kn, dok Institut ima budžet od 1.980.141,37 kn od čega je 85% sredstava sufinancirano bespovratnim sredstvima iz EFRR-a. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dodatno će sufinancirati nacionalnu komponentu do 15% vrijednosti prihvatljivih troškova u iznosu do 376.543,36 kn.   U provedbi projekta osim znanstvenika Instituta za poljoprivredu i turizam, kao vodećeg partnera, sudjeluju i znanstvenici iz slijedećih institucija: Institut Ruđer Bošković, Sveučilište u Zagrebu - Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu - Prirodoslovno – matematički fakultet i Institut za more i priobalje Dubrovnik.   Cilj ovog projekta je provesti primijenjena istraživanja u ranjivim sektorima poljoprivrede te u ranjivim prirodnim ekosustavima s naglaskom očuvanja bioraznolikosti. Očekivani rezultati projekta su razvijene jasne smjernice za uspješniju prilagodbu klimatskim promjena u ova dva važna sektora.   Za sve dodatne informacije možete se obratiti Voditeljici projekta dr.sc. Smiljani Goreta Ban ili administratorici projekta Martini Begić mag.oec. telefonom na broj 052/408-326

Nastavi čitati Agrobioraznolikost – osnova za prilagodbu i ublažavanje posljedica klimatskih promjena u poljoprivredi, novi projekt Instituta za poljoprivredu i turizam