Održan 4. sastanak partnera na projektu “AGROBIORAZNOLIKOST”

U utorak 28.09.2021. održan je 4. sastanak partnera na projektu Agrobioraznolikost - osnova za prilagodbu i ublažavanje posljedica klimatskih promjena u poljoprivredi. Sastanak je započeo u 10 sati, a održao se u virtualnom okuženju putem ZOOM platforme. Sastanku su prisustvovali predstavnici Instituta za poljoprivredu i turizam (voditeljica projekta dr. sc. Smiljana Goreta Ban, dr. sc. Milan Oplanić, dr. sc. Nikola Major, dr. sc. Andreina Belušić Vozila, Martina Begić mag. oec. i Ana Čehić mag. ing. agr.), Instituta Ruđer Bošković (dr. sc. Branka Salopek Sondi i dr.sc. Ana Smolko), Prirodoslovno – matematičkog fakulteta (dr. sc. Mirta Tkalec, dr. sc. Nataša Bauer),  Agronomskog fakulteta (dr. sc. Snježana Kereša),  i Instituta za more i priobalje (dr. sc. Nenad Jasprica). Sastanak je pratio predloženi dnevni red. Dr. sc. Snježana Kereša je predstavila rezultate i plan narednih aktivnosti vezanih za AK4: Razvoj genetske varijabilnosti za tolerantnost na sušu kod Allium vrsta u uvjetima in vitro. Dr sc. Nenad Jasprica je prezentirao dosadašnje rezultate prikupljena divljih svojti i terenskih istraživanja staništa. Dr. sc. Smiljana Goreta Ban iznijela je provedene aktivnosti na raštici i češnjaku, te plan za naredno razdoblje u sklopu aktivnosti 2. Nadalje, dr. sc. Mirta Tkalec i dr. sc. Nataša Bauer predstavile su rezultate iz aktivnosti: Mehanizmi tolerancije tradicionalnih vrsta i divljih svojti u funkciji otpornosti i prilagodbe klimatskim promjenama, te predložile da bi se pojedine analize mogle provesti na biljkama u kasnijim fazama razvoja u cilju dobivanja dodatnih rezultata. Rezultate istraživanja na uzroku nositelja poljoprivrednih gospodarstava u sklopu aktivnosti 5 Društveno-ekonomski aspekti prilagodbe i jačanja otpornosti poljoprivrednog sektora na klimatske promjene i plan za naredno razdoblje predstavio je dr.…

Nastavi čitati Održan 4. sastanak partnera na projektu “AGROBIORAZNOLIKOST”

Prezentiran rad: Farm holders’ perceptions of the impacts and consequences of climate change na Simpoziju Agronoma u Vodicama

U sklopu aktivnosti A7 Javnost i dostupnost podataka i projektnih rezultata, suradnici na projektu iz Instituta za poljoprivredu i turizam i Agronomskog fakulteta sudjelovali su na 56. Hrvatskom i 16. Međunarodnom simpoziju Agronoma u Vodicama od 05. do 08.09.2021. Na Simpoziju predstavljen je dio rezultata postignutih u aktivnosti A5 Društveno ekonomski aspekti prilagodbe i jačanje otpornosti poljoprivrednog sektora na klimatske promjene. Rezultati su predstavljeni usmenom prezentacijom rada pod naslovom: Farm holders' perceptions of the impacts and consequences of climate change, autora: Tajana Čop, Ana Čehić, Mario Njavro, Martina Begić, Smiljana Goreta Ban, Josip Juračak, Milan Oplanić.

Nastavi čitati Prezentiran rad: Farm holders’ perceptions of the impacts and consequences of climate change na Simpoziju Agronoma u Vodicama