Objavljen rad: Comprehensive Volatilome Signature of Various Brassicaceae Species

Rad pod naslovom: Comprehensive Volatilome Signature of Various Brassicaceae Species, objavljen je u koautorstvu Igor Lukić, Nina Išić , Dean Ban, Branka Salopek Sondi i Smiljana Goreta Ban. Rad je nastao iz dijela rezultata projekta Agrobioraznolikost, aktivnost 2: Tradicijski kultivari kao izvor genetske varijabilnosti za prilagodbu klimatskim promjenama. Rad je objavljen u Časopisu Plants 2023, 12, 177. Rad je u cijelosti moguće pogledati putem web stranice časopisa:   https://doi.org/10.3390/plants12010177

Nastavi čitati Objavljen rad: Comprehensive Volatilome Signature of Various Brassicaceae Species

Objaljen rad: Horticultural Farmers’ Perceived Risk of Climate Change in Adriatic Croatia

Rad pod naslovom: Horticultural Farmers’ Perceived Risk of Climate Change in Adriatic Croatia, objavljen je u koautorstvu: Milan Oplanić, Ana Čehić Marić, Smiljana Goreta Ban, Tajana Čop i Mario Njavro. Rad je nastao iz dijela rezultata projekta Agrobioraznolikost, aktivnost 5: Društveno – ekonomski aspekti prilagodbe i jačanja otpornosti poljoprivrednog sektora na klimatske promjene. Rad je objavljen u Časopisu Sustainability 2023, 15(1), 539Rad je u cijelosti moguće pogledati putem web stranice časopisa: https://doi.org/10.3390/su15010539

Nastavi čitati Objaljen rad: Horticultural Farmers’ Perceived Risk of Climate Change in Adriatic Croatia

Objavljen rad: Povjerenje poljoprivrednika u stručne službe i izvore informacija radi prilagodbe i ublažavanja posljedica klimatskih promjena

Rad pod naslovom: Povjerenje poljoprivrednika u stručne službe i izvore informacija radi prilagodbe i ublažavanja posljedica klimatskih promjena, objavljen je u koautorstvu: Ana Čehić,  Milan Oplanić, Mario Njavro,  Smiljana Goreta Ban i Tajana Čop. Rad je nastao iz dijela rezultata projekta Agrobioraznolikost, aktivnost 5: Društveno – ekonomski aspekti prilagodbe i jačanja otpornosti poljoprivrednog sektora na klimatske promjene. Rad je objavljen u Časopisu Agroeconomia Croatica.Rad je u cijelosti moguće pogledati putem web stranice časopisa: https://hrcak.srce.hr/agroeconomia-croatica 

Nastavi čitati Objavljen rad: Povjerenje poljoprivrednika u stručne službe i izvore informacija radi prilagodbe i ublažavanja posljedica klimatskih promjena