Održan drugi sastanak projektnih suradnika projekta AGROBIORAZNOLIKOST

Dana 30. rujna 2020. godine, u prostorijama Instituta za poljoprivredu i turizam održan je drugi sastanak suradnika na projektu „Agrobioraznolikost – osnova za prilagodbu i ublažavanje posljedica klimatskih promjena u poljoprivredi“. Sastanku su prisustvovali predstavnici Instituta dr.sc. Smiljana Goreta Ban, dr.sc. Dean Ban, dr.sc. Igor Lukić, dr.sc. Nikola Major, dr.sc. Mario Franić, doktorandice Iva Bažon i Nina Išić te administratorica projekta Martina Begić, zatim predstavnice Instituta Ruđer Bošković dr.sc. Branka Salopek Sondi, dr. sc. Ana Smolko i dr.sc. Iva Pavlović te predstavnice Prirodoslovno – matematičkog fakulteta dr.sc. Nataša Bauer i dr.sc. Mirta Tkalec.   Na sastanku se raspravljalo o radnim zadacima, hodogramu aktivnosti te istraživačkim protokolima temeljem projektnih aktivnosti 2: Tradicijski kultivari kao izvor genetske varijabilnosti za prilagodbu klimatskim promjenama i 3: Mehanizmi tolerancije tradicionalnih vrsta i divljih svojti u funkciji otpornosti i prilagodbe klimatskim promjenama. Riječ je o aktivnostima u okviru kojih će se provesti istraživanja u svrhu odabira genotipova otpornijih na abiotičke stresore. Kao model koristiti će se kolekcija tradicijskih kultivara (30-tak) raštike (por. Brassicaceae) i kolekcija tradicijskih kultivara češnjaka (30-tak) (por. Alliaceae), a kao rezultat očekuje se odabir se kultivara koji se mogu preporučiti za uzgoj u uvjetima suše i/ili visoke temperature. Temeljem selekcije kroz aktivnost 3 istražiti će se mehanizam tolerancije tradicionalnih vrsta i divljih svojti, prikupljenih u aktivnosti 1, u različitim fazama razvoja biljaka. Analizirati će se metaboliti tretiranog i kontrolnog biljnog materijala, odrediti biokemijski markeri stresa, pratiti ekspresiju gena povezanih s prilagodbom na primijenjene stresore, te definirati mogući mehanizam tolerancije na istraživane čimbenike stresa. Osim toga, voditeljica projekta dr.sc. Smiljana Goreta Ban je predstavila ukratko ostale aktivnosti projekta „Agrobioraznolikost“ te…

Nastavi čitati Održan drugi sastanak projektnih suradnika projekta AGROBIORAZNOLIKOST

Objavljeni pozivi na dostavu ponuda za nabavu – AGROBIORAZNOLIKOST

Svim zainteresiranim gospodarskim subjektima - Objavljena su tri Poziva na dostavu ponuda: 1. Poziv na dostavu ponuda - CPV: 85312320-8 Usluge savjetovanja 2. Poziv na dostavu ponuda - CPV: 72212224-5 Izrada WEB stranice 3. Poziv na dostavu ponuda - CPV: 30230000-0 Nabava računalne opreme Za naslovljene predmete nabave natječajnu dokumentaciju i sve dodatne informacije vezane uz navedenu jednostavnu nabavu, možete zatražiti putem elektroničke pošte: ninoslav@iptpo.hr Rok za dostavu ponuda po svim Pozivima je 26.06.2020. u 13,00 sati. Postupci nabave sufinancirani su iz Europskog kohezijskog i strukturnog fonda temeljem poziva na natječaj „Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama (referentni broj: KK.05.1.1.02). Ovaj postupak jednostavne nabave provodi se temeljem odobrenog plana nabave na projektu odobrenom za sufinanciranje naziva: „Agrobioraznolikost - osnova za prilagodbu  i ublažavanje posljedica klimatskih promjena u poljoprivredi“ referentnog broja; KK.05.1.1.02.0005

Nastavi čitati Objavljeni pozivi na dostavu ponuda za nabavu – AGROBIORAZNOLIKOST

Održan prvi sastanak projektnih partnera projekta AGROBIORAZNOLIKOST

Dana 9. lipnja 2020. godine, u prostorijama Instituta za poljoprivredu i turizam održan je prvi sastanak suradnika na projektu „Agrobioraznolikost – osnova za prilagodbu i ublažavanje posljedica klimatskih promjena u poljoprivredi“. Sastanku su prisustvovali predstavnici Instituta dr.sc. Smiljana Goreta Ban, dr.sc. Milan Oplanić, dr.sc. Ana Težak Damijanić i Martina Begić mag.oec. te predstavnici Agronomskog fakulteta izv.prof.dr.sc. Mario Njavro i Tajana Čop mag.ing.agr. Raspravljalo se o daljnjem planu provedbe aktivnosti 5 („Društveno ekonomski aspekti prilagodbe i jačanje otpornosti poljoprivrednog sektora na klimatske promjene“).   Riječ je o aktivnosti koja obuhvaća pripremu te provedbu anketiranja i intervjuiranja dionika poljoprivrednog sektora, a čiji je cilj utvrditi stavove dionika prema aktualnim klimatskim promjenama.     Za provođenje aktivnosti odabrano je područje Jadranske Hrvatske (6 županija) koje se smatra posebno osjetljivim na aktualne klimatske promjene. Kao rezultat provedbe ove aktivnosti očekuje se prijedlog modelnih gospodarstava (u hortikulturnoj proizvodnji) prilagođenih aktualnim klimatskim promjenama.   Na sastanku se raspravljalo o radnim zadacima, hodogramu aktivnosti te raspodjeli radnih zadataka između suradnika projektnog tima. Voditeljica projekta dr.sc. Smiljana Goreta Ban je predstavila ukratko ostale aktivnosti projekta „Agrobioraznolikost“ te upoznala s procedurama izvještavanja.   Da podsjetimo. Spomenuti projekt „Agrobioraznolikost“ provodi se na Institutu od 20. prosinca 2019. godine. Za cilj ima provesti primijenjena istraživanja u ranjivim sektorima poljoprivrede te prirodnih ekosustava i bioraznolikosti kako bi se razvile smjernice za uspješniju prilagodbu klimatskim promjena ova dva ranjiva sektora. Financira se temeljem Poziva za dostavu projektnih prijedloga „Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama“ u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Ukupno trajanje projekta iznosi tri godine odnosno do 20. prosinca 2022. Ukupan budžet…

Nastavi čitati Održan prvi sastanak projektnih partnera projekta AGROBIORAZNOLIKOST