Snimak 2. radionice: Bioraznolikost – podloga za uspješniju prilagodbu poljoprivrednih kultura klimatskim promjenama

Snimak 2. radionice pod nazivom Bioraznolikost – podloga za uspješniju prilagodbu poljoprivrednih kultura klimatskim promjenama u sklopu projekta AGROBIORAZNOLIKOST – osnova za prilagodbu i ublažavanje posljedica klimatskih promjena u poljoprivredi u organizaciji Instituta za poljoprivredu i turizam dostupan je online za pregledavanje. Radionica je bila namijenjena široj javnosti i znanstvenicima s ciljem jačanja svijesti o klimatskim promjenama i prilagodbi klimatskim promjenama. Radionica je bila organizirana kao online događanje putem ZOOM-a. Radionica je održana u četvrtak 24.02.2022. s početkom u 10:00 sati. Radionica je bila koncipirana u obliku 3 izlaganja. Prvo izlaganje održao je prof. dr. sc. Nenad Jasprica s Instituta za more i priobalje, Sveučilište u Dubrovniku, gdje je iznio rezultate postignute provedbom aktivnosti 1: Prikupljanje divljih svojti i terenska istraživanja staništa, a prezentacija nosila je naziv: Raznolikost i ekologija samoniklih svojti Brassica i Allium na istočnoj obali Jadrana. Zatim je prof. dr. sc. Mirta Tkalec s Prirodoslovno matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, predstavila rezultate iz aktivnosti 3 - Mehanizmi tolerancije tradicionalnih vrsta i divljih svojti u funkciji otpornosti i prilagodbe klimatskim promjenama, pod naslovom: Mehanizmi prilagodbe raštike na povišenu temperaturu i sušu. Na posljetku suradnici s Agronomskog fakulteta, Sveučilište u Zagrebu prof. dr. sc. Kereša i prof. dr. sc. Lazarević predstavili su dio rezultata postignutih provedbom aktivnosti 4 - Razvoj genetske varijabilnosti za tolerantnost na sušu Allium vrsta u uvjetima in vitro, pod naslovom: In vitro selekcija i regeneracija češnjaka te multispektralne analize regeneranata u uvjetima stresa suše. Na kraju radionice voditeljica projekta dr. sc. Smiljana Goreta Ban se zahvalila predavačima i pozdravila sudionike radionice, ta zatvorila istu. https://youtu.be/AfvQFN3Dimc

Nastavi čitati Snimak 2. radionice: Bioraznolikost – podloga za uspješniju prilagodbu poljoprivrednih kultura klimatskim promjenama