Priopćenje s 2. radionice: Bioraznolikost – podloga za uspješniju prilagodbu poljoprivrednih kultura klimatskim promjenama

U četvrtak 24.02.2022. s početkom u 10:00 sati održana je online radionica: Bioraznolikost - podloga za uspješniju prilagodbu poljoprivrednih kultura klimatskim promjenama u sklopu projekta AGROBIORAZNOLIKOST – osnova za prilagodbu i ublažavanje posljedica klimatskih promjena u poljoprivredi (KK. 05.1.1.02.0005) u organizaciji Instituta za poljoprivredu i turizam.Ovo je druga od nekoliko radionica planiranih u sklopu projekta s ciljem širenja javnosti i dostupnosti podataka i projektnih rezultata o klimatskim promjenama i prilagodbi klimatskim promjenama. Cilj projekta Agrobioraznolikost je provesti primijenjena istraživanja u ranjivim sektorima poljoprivrede te u ranjivim prirodnim ekosustavima s naglaskom očuvanja bioraznolikosti. Očekivani rezultati projekta su razvijene jasne smjernice za uspješniju prilagodbu klimatskim promjena u ova dva važna sektora. Planirani rezultati ostvariti će se putem nekoliko aktivnosti: 1) Prikupljanje divljih svojti i terenska istraživanja staništa, 2) Tradicijski kultivari kao izvor genetske varijabilnosti za prilagodbu klimatskim promjenama, 3) Mehanizmi tolerancije tradicionalnih vrsta i divljih svojti u funkciji otpornosti i prilagodbe klimatskim promjenama, 4) Razvoj genetske varijabilnosti za tolerantnost na sušu kod Allium vrsta u uvjetima in vitro, 5) Društveno-ekonomski aspekti prilagodbe i jačanje otpornosti poljoprivrednog sektora na klimatske promjene, te kroz aktivnosti Jačanja svijesti šire javnosti o klimatskim promjenama i prilagodbi klimatskim promjenama, Javnost i dostupnost podataka i projektnih rezultata, Upravljanje projektom, te Promidžba i vidljivost.Projekt „Agrobioraznolikost“ financira se temeljem Poziva za dostavu projektnih prijedloga „Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama“ u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. U provedbi projekta osim znanstvenika Instituta za poljoprivredu i turizam, kao vodećeg partnera, sudjeluju i znanstvenici iz slijedećih institucija: Institut Ruđer Bošković, Sveučilište u Zagrebu – Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu –…

Nastavi čitati Priopćenje s 2. radionice: Bioraznolikost – podloga za uspješniju prilagodbu poljoprivrednih kultura klimatskim promjenama

Objavljen rad: Production of Virus-Free Garlic Plants through Somatic Embryogenesis

Rad pod naslovom: Production of Virus-Free Garlic Plants through Somatic Embryogenesis, objavljen u koautorstvu: Kereša, Snježana; Kurtović, Katarina; Goreta Ban, Smiljana; Vončina, Darko; Habuš Jerčić, Ivanka; Bolarić, Snježana; Lazarević, Boris; Godena, Sara; Ban, Dean; Bošnjak Mihovilović, Anita. Rad je nastao iz dijela rezultata projekta Agrobioraznolikost, aktivnost 4: Razvoj genetske varijabilnosti za tolerantnost na sušu kod Allium vrsta u uvjetima in vitro. Rad je u cijelosti moguće pogledati klikom na donju sliku ili putem web stranice časopisa:   https://www.mdpi.com/2073-4395/11/5/876

Nastavi čitati Objavljen rad: Production of Virus-Free Garlic Plants through Somatic Embryogenesis

2. Radionica: Bioraznolikost – podloga za uspješniju prilagodbu poljoprivrednih kultura klimatskim promjenama

Pozivamo Vas na 2. ONLINE radionicu pod nazivom Bioraznolikost –podloga za uspješniju prilagodbu poljoprivrednih kultura klimatskim promjenama koja se organizira u sklopu projekta AGROBIORAZNOLIKOST – osnova za prilagodbu i ublažavanje posljedica klimatskih promjena u poljoprivredi u organizaciji Instituta za poljoprivredu i turizam. Radionica je namijenjena znanstveno – obrazovnom sektoru, ali i ostalim zainteresiranima s ciljem povećanja dostupnosti podataka i projektnih rezultata o klimatskim promjenama i prilagodbi klimatskim promjenama. Radionica je organizirana kao online događanje koje će biti moguće pratiti putem ZOOM platforme. Radionica će se održati u četvrtak 24.02.2022. s početkom u 10:00 sati. Na radionici Vas očekuje 4 predavača i to: Prof. dr. sc. Nenad Jasprica s Instituta za more i priobalje, Sveučilište u Dubrovniku, prezentirat će dio rezultata postignutih provedbom aktivnosti 1 – Prikupljanje divljih svojti i terenska istraživanja staništa. Prof. dr. sc. Mirta Tkalec s Prirodoslovno matematičkog fakulteta, Sveučilište u Zagrebu, prezentirat će dio rezultata postignutih provedbom aktivnosti 3 – Mehanizmi tolerancije tradicionalnih vrsta i divljih svojti u funkciji otpornosti i prilagodbe klimatskim promjenama. Prof. dr. sc. Snježana Kereša s Agronomskog fakulteta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu, prezentirat će dio rezultata postignutih provedbom aktivnosti 4 – Razvoj genetske varijabilnosti za tolerantnost na sušu kod Allium vrsta u uvjetima in vitro. Izv. prof. dr. sc. Boris Lazarević s Agronomskog fakulteta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu, prezentirat će dio rezultata postignutih provedbom aktivnosti 4 – Razvoj genetske varijabilnosti za tolerantnost na sušu kod Allium vrsta u uvjetima in vitro. Projekt „Agrobioraznolikost“ (KK.05.1.1.02.0005) financira se temeljem Poziva za dostavu projektnih prijedloga „Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama“ u okviru Operativnog programa Konkurentnost…

Nastavi čitati 2. Radionica: Bioraznolikost – podloga za uspješniju prilagodbu poljoprivrednih kultura klimatskim promjenama

Objavljen rad: Evaluation of reference genes for RT-qPCR gene expression analysis in Arabidopsis thaliana exposed to elevated temperatures

Rad pod naslovom: Evaluation of reference genes for RT-qPCR gene expression analysis in Arabidopsis thaliana exposed to elevated temperatures, objavljen u koautorstvu:  Škiljaica, M. Jagić, T. Vuk, D. Leljak Levanić, N. Bauer i L. Markulin. Rad je nastao iz dijela rezultata projekta Agrobioraznolikost, aktivnost 3: Mehanizmi tolerancije tradicionalnih vrsta i divljih svojti u funkciji otpornosti i prilagodbe klimatskim promjenama. Rad je u cijelosti moguće pogledati klikom na donju sliku ili putem web stranice časopisa:   https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/plb.13382

Nastavi čitati Objavljen rad: Evaluation of reference genes for RT-qPCR gene expression analysis in Arabidopsis thaliana exposed to elevated temperatures

Objavljen rad: Ograničavajući čimbenici prilagodbe poljoprivrednih gospodarstava klimatskim promjenama

Rad pod naslovom: Ograničavajući čimbenici prilagodbe poljoprivrednih gospodarstava klimatskim promjenama, objavljen je u koautorstvu: Milan Oplanić, Tajana Čop, Mario Njavro, Martina Begić, Smiljana Goreta Ban, Ana Čehić. Rad je nastao iz dijela rezultata projekta Agrobioraznolikost, aktivnost 5: Društveno – ekonomski aspekti prilagodbe i jačanja otpornosti poljoprivrednog sektora na klimatske promjene. Rad je objavljen u Zborniku radova sa Simpozija Agronoma 2021.  Rad je u cijelosti moguće pogledati klikom na donju sliku ili putem web stranice časopisa:   https://hrcak.srce.hr/clanak/391524

Nastavi čitati Objavljen rad: Ograničavajući čimbenici prilagodbe poljoprivrednih gospodarstava klimatskim promjenama

Objavljen rad: Ferulic Acid and Salicylic Acid Foliar Treatments Reduce Short-Term Salt Stress in Chinese Cabbage by Increasing Phenolic Compounds Accumulation and Photosynthetic Performance

Rad pod naslovom: Ferulic Acid and Salicylic Acid Foliar Treatments Reduce Short-Term Salt Stress in Chinese Cabbage by Increasing Phenolic Compounds Accumulation and Photosynthetic Performance objavljen je u koautorstvu: Ida Linić, Selma Mlinarić, Lidija Brkljačić, Iva Pavlović , Ana Smolko i Branka Salopek-Sondi. Rad je nastao iz dijela rezultata projekta Agrobioraznolikost, aktivnost 3: Mehanizmi tolerancije tradicionalnih vrsta i divljih svojti u funkciji otpornosti i prilagodbe klimatskim promjenama.Rad je u cijelosti moguće pogledati klikom na donju sliku ili putem web stranice časopisa:   https://www.mdpi.com/2223-7747/10/11/2346

Nastavi čitati Objavljen rad: Ferulic Acid and Salicylic Acid Foliar Treatments Reduce Short-Term Salt Stress in Chinese Cabbage by Increasing Phenolic Compounds Accumulation and Photosynthetic Performance

Objavljen rad: Effects of Short-Term Exposure to Low Temperatures on Proline, Pigments, and Phytochemicals Level in Kale (Brassica oleracea var. acephala)

Rad pod naslovom: Effects of Short-Term Exposure to Low Temperatures on Proline, Pigments, and Phytochemicals Level in Kale (Brassica oleracea var. acephala), objavljen je u koautorstvu: Valentina Ljubej, Erna Karalija, Branka Salopek-Sondi i Dunja Šamec. Rad je nastao iz dijela rezultata projekta Agrobioraznolikost, aktivnost 3: Mehanizmi tolerancije tradicionalnih vrsta i divljih svojti u funkciji otpornosti i prilagodbe klimatskim promjenama.Rad je u cijelosti moguće pogledati klikom na donju sliku ili putem web stranice časopisa:   https://www.mdpi.com/2311-7524/7/10/341

Nastavi čitati Objavljen rad: Effects of Short-Term Exposure to Low Temperatures on Proline, Pigments, and Phytochemicals Level in Kale (Brassica oleracea var. acephala)

Objavljen rad: Percepcija nositelja poljoprivrednih gospodarstava o utjecaju i posljedicama klimatskih promjena

Rad pod naslovom: Percepcija nositelja poljoprivrednih gospodarstava o utjecaju i posljedicama klimatskih promjena, objavljen je u koautorstvu: Tajana  Čop, Ana  Čehić,  Mario  Njavro, Martina  Begić, Smiljana Goreta Ban, Josip Juračak, Milan  Oplanić. Rad je nastao iz dijela rezultata projekta Agrobioraznolikost, aktivnost 5: Društveno – ekonomski aspekti prilagodbe i jačanja otpornosti poljoprivrednog sektora na klimatske promjene. Rad je objavljen u Zborniku radova sa Simpozija Agronoma 2021.  Rad je u cijelosti moguće pogledati klikom na donju sliku.

Nastavi čitati Objavljen rad: Percepcija nositelja poljoprivrednih gospodarstava o utjecaju i posljedicama klimatskih promjena

Objavljen rad: Altered Root Growth, Auxin Metabolism and Distribution in Arabidopsis thaliana Exposed to Salt and Osmotic Stress

Rad pod naslovom: Altered Root Growth, Auxin Metabolism and Distribution in Arabidopsis thaliana Exposed to Salt and Osmotic Stress, objavljen je u koautorstvu: Ana Smolko, Nataša Bauer, Iva Pavlović, Aleš Penčik, Ondrej Novák i Branka Salopek-Sondi. Rad je nastao iz dijela rezultata projekta Agrobioraznolikost, aktivnost 3: Mehanizmi tolerancije tradicionalnih vrsta i divljih svojti u funkciji otpornosti i prilagodbe klimatskim promjenama.Rad je u cijelosti moguće pogledati klikom na donju sliku ili putem web stranice časopisa:   https://www.mdpi.com/1422-0067/22/15/7993

Nastavi čitati Objavljen rad: Altered Root Growth, Auxin Metabolism and Distribution in Arabidopsis thaliana Exposed to Salt and Osmotic Stress

Objavljen rad: Chilling and Freezing Temperature Stress Differently Influence Glucosinolates Content in Brassica oleracea var. acephala

Rad pod naslovom: Chilling and Freezing Temperature Stress Differently Influence Glucosinolates Content in Brassica oleracea var. acephala, objavljen je u koautorstvu: Valentina Ljubej, Ivana Radojčić  Redovniković, Branka Salopek-Sondi, Ana Smolko, Sanja Roje. Rad je nastao iz dijela rezultata projekta Agrobioraznolikost, aktivnost 3: Mehanizmi tolerancije tradicionalnih vrsta i divljih svojti u funkciji otpornosti i prilagodbe klimatskim promjenama.Rad je u cijelosti moguće pogledati klikom na donju sliku ili putem web stranice časopisa:   https://www.mdpi.com/2223-7747/10/7/1305

Nastavi čitati Objavljen rad: Chilling and Freezing Temperature Stress Differently Influence Glucosinolates Content in Brassica oleracea var. acephala