Predstavljanje rada i projekta na Mini simpoziju hrvatskog društva za biljnu biologiju

U petak 26.11.2021. u sklopu Mini simpozija hrvatskog društva za biljnu biologiju predstavljen je projekt Agrobioraznolikost i dio rezultata projekta ostvarenih provedbom aktivnosti 3. Projekt je predstavila dr. sc. Nataša Bauer, suradnica na projektu, osvrnuvši se na sve aktivnosti na projektu s naglaskom na aktivnost 3, Mehanizmi tolerancije tradicionalnih vrsta i divljih svojti u funkciji otpornosti i prilagodbe klimatskim promjenama koja se provodi od strane Prirodoslovno metematičkog fakulteta i Instituta Ruđer Bošković. Suradnica na projektu dr. sc. Mirta Tkalec predstavila je dio rezultata ostvarih u sklopu aktivnosti 3, pod naslovom Raštika, povrće budućnosti? Prilagodba raštike  Brassica oleracea var. acephala na povišenu temperaturu i osmotski stres. 

Nastavi čitati Predstavljanje rada i projekta na Mini simpoziju hrvatskog društva za biljnu biologiju

Predstavljanje rada: Ograničavajući čimbenici prilagodbe poljoprivrednih gospodarstava klimatskim promjenama na III. međunarodnom – znanstveno stručnom skupu Inovacije i agrobiznis

U petak 26.11.2021. u sklopu III. Međunarodnog znanstveno stručnog skupa Inovacije i agrobiznis: Kružna ekonomija i održivost prezentiran je rad pod naslovom; Ograničavajući čimbenici u prilagodbi poljoprivrednih proizvođača klimatskim promjenama.Rezultati prezentiranog rada postignuti su u sklopu Aktivnosti 5. Društveno - ekonomski aspekti prilagodbe i jačanja otpornosti poljoprivrednog sektora na klimatske promjene. Skup je održan na Agronomskom fakultetu u Zagrebu, te odvijao se hibridno. Organizator skupa je Hrvatsko agroekonomsko društvo, a rad je predstavljen od strane Ane Čehić mag.ing.agr., stručne suradnice na projektu Agrobioraznolikost.  

Nastavi čitati Predstavljanje rada: Ograničavajući čimbenici prilagodbe poljoprivrednih gospodarstava klimatskim promjenama na III. međunarodnom – znanstveno stručnom skupu Inovacije i agrobiznis