Objavljen rad: Antioxidant and Antiproliferative Activities of Kale (Brassica oleracea L. Var. acephala DC.) and Wild Cabbage (Brassica incana Ten.) Polyphenolic Extracts

Rad pod naslovom: Antioxidant and Antiproliferative Activities of Kale (Brassica oleracea L. Var. acephala DC.) and Wild Cabbage (Brassica incana Ten.) Polyphenolic Extracts, objavljen je u koautorstvu Dario Lučić,  Iva Pavlović, Lidija Brkljačić, Sandro Bogdanović, Vladimir Farkaš , Andrea Cedilak , Lucia Nanić, Ivica Rubelj i Branka Salopek-Sondi 1, . Rad je nastao iz dijela rezultata projekta Agrobioraznolikost, aktivnost 3: Mehanizmi tolerancije tradicionalnih vrsta i divljih svojti u funkciji otpornosti i prilagodbe kliamtskim promjenama. Rad je objavljen u Časopisu Molecules, 28(4), 1840.Rad je u cijelosti moguće pogledati putem web stranice časopisa: https://www.mdpi.com/1420-3049/28/4/1840 

Nastavi čitati Objavljen rad: Antioxidant and Antiproliferative Activities of Kale (Brassica oleracea L. Var. acephala DC.) and Wild Cabbage (Brassica incana Ten.) Polyphenolic Extracts

Contribution to the syntaxonomy of plant communities with insular endemic species of genus Brassica (southern Croatia)

Rad pod naslovom: Contribution to the syntaxonomy of plant communities with insular endemic species of genus Brassica (southern Croatia), objavljen je u koautorstvu: Nenad Jasprica i Vanja Stemenković,  Rad je nastao iz dijela rezultata projekta Agrobioraznolikost, aktivnost 1: Prikupljanje divljih svojti i terenska istraživanja staništa. Rad je objavljen u Časopisu Hacquetia. DOI: 10.2478/hacq-2022-0019

Nastavi čitati Contribution to the syntaxonomy of plant communities with insular endemic species of genus Brassica (southern Croatia)

Priopćenje s radionice: Utjecaj klimatskih promjena na poljoprivredu u Istri

U četvrtak 02.03.2023. s početkom u 18:00 sati održana je radionica: „Utjecaj klimatskih promjena na poljoprivredu u Istri“ u sklopu projekta AGROBIORAZNOLIKOST – osnova za prilagodbu i ublažavanje posljedica klimatskih promjena u poljoprivredi (KK. 05.1.1.02.0005) u organizaciji Instituta za poljoprivredu i turizam. Ovo je posljednja radionica u sklopu projekta s ciljem širenja javnosti i dostupnosti podataka i projektnih rezultata o klimatskim promjenama i prilagodbi klimatskim promjenama. Cilj projekta Agrobioraznolikost je provesti primijenjena istraživanja u ranjivim sektorima poljoprivrede te u ranjivim prirodnim ekosustavima s naglaskom očuvanja bioraznolikosti. Očekivani rezultati projekta su razvijene jasne smjernice za uspješniju prilagodbu klimatskim promjena u ova dva važna sektora. Planirani rezultati ostvariti će se putem nekoliko aktivnosti: 1) Prikupljanje divljih svojti i terenska istraživanja staništa, 2) Tradicijski kultivari kao izvor genetske varijabilnosti za prilagodbu klimatskim promjenama, 3) Mehanizmi tolerancije tradicionalnih vrsta i divljih svojti u funkciji otpornosti i prilagodbe klimatskim promjenama, 4) Razvoj genetske varijabilnosti za tolerantnost na sušu kod Allium vrsta u uvjetima in vitro, 5) Društveno-ekonomski aspekti prilagodbe i jačanje otpornosti poljoprivrednog sektora na klimatske promjene, te kroz aktivnosti Jačanja svijesti šire javnosti o klimatskim promjenama i prilagodbi klimatskim promjenama, Javnost i dostupnost podataka i projektnih rezultata, Upravljanje projektom, te Promidžba i vidljivost. Projekt „Agrobioraznolikost“ financira se temeljem Poziva za dostavu projektnih prijedloga „Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama“ u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. U provedbi projekta osim znanstvenika Instituta za poljoprivredu i turizam, kao vodećeg partnera, sudjeluju i znanstvenici iz slijedećih institucija: Institut Ruđer Bošković, Sveučilište u Zagrebu – Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu – Prirodoslovno – matematički fakultet i…

Nastavi čitati Priopćenje s radionice: Utjecaj klimatskih promjena na poljoprivredu u Istri