Objavljeni brošura i priručnik iz aktivnosti 5: Društveno-ekonomski aspekti prilagodbe i jačana otpornosti poljoprivrednog sektora na klimatske promjene

U sklopu aktivnosti 6: Jačanje svijesti šire javnosti o klimatskim promjenama i prilagodbi klimatskim promjenama pripremljene su i tiskane brošura i priručnik iz rezultata aktivnosti 5: Društveno – ekonomski aspekti prilagodbe i jačanja otpornosti poljoprivrednog sektora za klimatske promjene.    Brošura nosi naslov: Društveno – ekonomski čimbenici prilagodbe i jačanja otpornosti poljoprivrednog sektora na klimatske promjene u Jadranskoj Hrvatskoj, a priručnik: Utjecaj klimatskih promjena na poljoprivredu u Jadranskoj Hrvatskoj. Autori brošure i priručnika su: Milan Oplanić, Mario Njavro, Ana Čehić, Ana Težak Damijanić, Tajana Čop, Martina Begić i  Smiljana Goreta Ban. Primjerak brošure i priručnika u digitalnom obliku možete preuzeti ovdje, dok tiskana primjerke možete preuzeti na Institutu za poljoprivredu i turizam uz prethodni dogovor na kontakt: 052/408-328 ili acehic@iptpo.hr. Brošura_sadržaj Brošura_naslovnica Priručnik_sadržaj Priručnik_naslovnica

Nastavi čitati Objavljeni brošura i priručnik iz aktivnosti 5: Društveno-ekonomski aspekti prilagodbe i jačana otpornosti poljoprivrednog sektora na klimatske promjene

Objavljen rad: Mechanisms of Kale (Brassica oleracea var. acephala) Tolerance to Individual and Combined Stresses of Drought and Elevated Temperature

Rad pod naslovom: Mechanisms of Kale (Brassica oleracea var. acephala) Tolerance to Individual and Combined Stresses of Drought and Elevated Temperature, objavljen u koautorstvu: Nataša Bauer, Mirta Tkalec, Nikola Major, Ana Talanga Vasari, Mirta Tokić, Sandra Vitko, Dean Ban, Smiljana Goreta Ban i Branka Salopek-Sondi. Rad je nastao iz dijela rezultata projekta Agrobioraznolikost, i to: aktivnost 2: Tradicionalni kultivari kao izvor genetske varijabilnosti za prilagodbu klimatskim promjenama i aktivnosti 3: Mehanizmi tolernacije tradicionalnih vrsta i divljih svojti u funkciji otpornosti i prilagodbe klimatskim promjenama.  Rad je u cijelosti moguće pogledati klikom na donju sliku ili putem web stranice časopisa: https://www.mdpi.com/1422-0067/23/19/11494

Nastavi čitati Objavljen rad: Mechanisms of Kale (Brassica oleracea var. acephala) Tolerance to Individual and Combined Stresses of Drought and Elevated Temperature

Sudjelovanje na IV. MEĐUNARODNOM ZNANSTVENO-STRUČNOM SKUPU Inovacije u agrobiznisu – klimatske promjene i održiva bioekonomija

Voditeljica i suradnici na projektu Agrobioraznolikost sudjelovali na IV. MEĐUNARODNOM ZNANSTVENO-STRUČNOM SKUPU Inovacije u agrobiznisu – klimatske promjene i održiva bioekonomija u organizaciji Hrvatskog agroekonomskog društva. Skup je održan 25.11.2022. na Agronomskog fakultetu u Zagrebu. Voditeljica projekta dr. sc. Smiljana Goreta Ban održala je plenarno izlaganje pod naslovom: Klimatske promjene: ograničenja i izazovi u hortikulturi. Suradnici na aktivnosti 5, predstavili su dio rezultata u obliku usmene prezentacije pod naslovom: Povjerenje poljoprivrednika u stručne službe i izvore informacija radi prilagodbe i ublažavanja posljedica klimatskih promjena.

Nastavi čitati Sudjelovanje na IV. MEĐUNARODNOM ZNANSTVENO-STRUČNOM SKUPU Inovacije u agrobiznisu – klimatske promjene i održiva bioekonomija