Objavljen rad: Adaptation to Climate Change in Adriatic Croatia—The View of Policymakers

Objavljen je rad pod naslovom: Adaptation to Climate Change in Adriatic Croatia—The View of Policymakers, koji je nastao u koautorstvu: Ana Čehić Marić, Tajana Čop*, Milan Oplanić, Smiljana Goreta Ban i Mario Njavro. Glavni cilj ovog rada bio je procijeniti mišljenje kreatora politika na regionalnoj i nacionalnoj razini u Jadranskoj Hrvatskoj o strategijama prilagodbe klimatskim promjenama. Provedeni su polustrukturirani dubinski intervjui s predstavnicima sektorskih agencija, nacionalne vlade i regionalne vlade kako bi se odgovorilo na pitanja iz studije. Glavni zaključci pokazuju da donositelji politika smatraju navodnjavanje, ekološku poljoprivredu, rotaciju usjeva i optimizaciju agrotehničkih praksi te poljoprivredno osiguranje najvažnijim strategijama. Trenutačno i u budućnosti najvažnije mjere kreatora politika za ublažavanje posljedica klimatskih promjena su pružanje obrazovanja, poljoprivredno savjetovanje i razmjena informacija. Rad je u cijelosti moguće pogledati na linku:  https://www.mdpi.com/2071-1050/15/9/7085

Nastavi čitati Objavljen rad: Adaptation to Climate Change in Adriatic Croatia—The View of Policymakers