Održan treći sastanak projektnih suradnika projekta „AGROBIORAZNOLIKOST“

Dana 17. veljače 2021. godine, održan je treći sastanak suradnika na projektu „Agrobioraznolikost – osnova za prilagodbu i ublažavanje posljedica klimatskih promjena u poljoprivredi“. Ovoga puta sastanak je održan online u organizaciji vodećeg partnera Instituta za poljoprivredu i turizam.Sastanku su prisustvovali predstavnici Instituta za poljoprivredu i turizam, Instituta Ruđer Bošković, Prirodoslovno – matematičkog fakulteta, Agronomskog fakulteta i Instituta za more i priobalje.Na sastanku se govorilo o dosad realiziranim te planiranim budućim aktivnostima po svakoj od projektnih aktivnosti. Dr.sc. Nenad Jasprica predstavio je dosadašnja postignuća u terenskom prikupljanju sjemena i sadnog materijala dilvljih svojti porodica Brassicaceae i Alliaceae sukladno osnovnom cilju aktivnosti 1: mapiranju staništa divljih svojti. Dr.sc. Smiljana Goreta Ban predstavila je zatim rezultate i planove za aktivnost 2 temeljem provedena dva pokusa u plasteniku na 38 sorata raštike te 36 sorata češnjaka izlaganjem biljaka vodnom stresu uz praćenje oporavka biljaka. Mehanizme tolerancije tradicionalnih vrsta i divljih svojti istraživale su suradnice dr.sc. Branka Salopek Sondi, dr.sc. Nataša Bauer i d.sc. Mirta Tkalec istražujući pritom ekspresiju gena uslijed toplotnog stresa, dok je dr.sc. Snježana Kereša predstavila napredak u istraživanju razvoja genetske varijabilnosti s ciljem stvaranja somaklonova češnjaka ekotipa ‘Istarski crveni’ tolerantnijih na sušu od izvornog genotipa. Napredak i planove za aktivnost 5 predstavio je dr.sc. Milan Oplanić ističući kako je samo istraživanje društveno – ekonomskih aspekata prilagodbe poljoprivrednog sektora na  aktualne klimatske promjene postavljeno te se aktivnosti anketiranja i intervjuiranja dionika poljoprivrednog sektora odvijaju prema planu. Na samom kraju administratorica projekta i suradnica u provedbi aktivnosti pet (5) Martina Begić, predstavila je dosadašnju financijsku realizaciju projekta, pojasnila procedure u izvještavanju te plan rada i financiranja troškova predviđenih…

Nastavi čitati Održan treći sastanak projektnih suradnika projekta „AGROBIORAZNOLIKOST“