Održan treći sastanak projektnih suradnika projekta „AGROBIORAZNOLIKOST“

  • Post Author:

Dana 17. veljače 2021. godine, održan je treći sastanak suradnika na projektu „Agrobioraznolikost – osnova za prilagodbu i ublažavanje posljedica klimatskih promjena u poljoprivredi“. Ovoga puta sastanak je održan online u organizaciji vodećeg partnera Instituta za poljoprivredu i turizam.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Instituta za poljoprivredu i turizam, Instituta Ruđer Bošković, Prirodoslovno – matematičkog fakulteta, Agronomskog fakulteta i Instituta za more i priobalje.

Na sastanku se govorilo o dosad realiziranim te planiranim budućim aktivnostima po svakoj od projektnih aktivnosti. Dr.sc. Nenad Jasprica predstavio je dosadašnja postignuća u terenskom prikupljanju sjemena i sadnog materijala dilvljih svojti porodica Brassicaceae i Alliaceae sukladno osnovnom cilju aktivnosti 1: mapiranju staništa divljih svojti. Dr.sc. Smiljana Goreta Ban predstavila je zatim rezultate i planove za aktivnost 2 temeljem provedena dva pokusa u plasteniku na 38 sorata raštike te 36 sorata češnjaka izlaganjem biljaka vodnom stresu uz praćenje oporavka biljaka. Mehanizme tolerancije tradicionalnih vrsta i divljih svojti istraživale su suradnice dr.sc. Branka Salopek Sondi, dr.sc. Nataša Bauer i d.sc. Mirta Tkalec istražujući pritom ekspresiju gena uslijed toplotnog stresa, dok je dr.sc. Snježana Kereša predstavila napredak u istraživanju razvoja genetske varijabilnosti s ciljem stvaranja somaklonova češnjaka ekotipa ‘Istarski crveni’ tolerantnijih na sušu od izvornog genotipa. Napredak i planove za aktivnost 5 predstavio je dr.sc. Milan Oplanić ističući kako je samo istraživanje društveno – ekonomskih aspekata prilagodbe poljoprivrednog sektora na  aktualne klimatske promjene postavljeno te se aktivnosti anketiranja i intervjuiranja dionika poljoprivrednog sektora odvijaju prema planu. Na samom kraju administratorica projekta i suradnica u provedbi aktivnosti pet (5) Martina Begić, predstavila je dosadašnju financijsku realizaciju projekta, pojasnila procedure u izvještavanju te plan rada i financiranja troškova predviđenih za buduće projektno razdoblje.   

Osim toga, voditeljica projekta dr.sc. Smiljana Goreta Ban ukratko je ponovila dionike projekta „Agrobioraznolikost“ te glavne pokazatelje koji će se ostvariti uspješnom provedbom svake od projektnih aktivnosti. 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti voditeljici projekta dr.sc. Smiljani Goreta Ban (smilja@iptpo.hr), administratorici projekta (martina@iptpo.hr) na broj telefona +385 52408 326 te možete posjetiti Facebook profil projekta ili WEB STRANICU PROJEKTA