Predstavljanje rada: Ograničavajući čimbenici prilagodbe poljoprivrednih gospodarstava klimatskim promjenama na III. međunarodnom – znanstveno stručnom skupu Inovacije i agrobiznis

  • Post Author:
U petak 26.11.2021. u sklopu III. Međunarodnog znanstveno stručnog skupa Inovacije i agrobiznis: Kružna ekonomija i održivost prezentiran je rad pod naslovom; Ograničavajući čimbenici u prilagodbi poljoprivrednih proizvođača klimatskim promjenama.
Rezultati prezentiranog rada postignuti su u sklopu Aktivnosti 5. Društveno – ekonomski aspekti prilagodbe i jačanja otpornosti poljoprivrednog sektora na klimatske promjene. Skup je održan na Agronomskom fakultetu u Zagrebu, te odvijao se hibridno. Organizator skupa je Hrvatsko agroekonomsko društvo, a rad je predstavljen od strane Ane Čehić mag.ing.agr., stručne suradnice na projektu Agrobioraznolikost.