Objavljeni brošura i priručnik iz aktivnosti 5: Društveno-ekonomski aspekti prilagodbe i jačana otpornosti poljoprivrednog sektora na klimatske promjene

  • Post Author:

U sklopu aktivnosti 6: Jačanje svijesti šire javnosti o klimatskim promjenama i prilagodbi klimatskim promjenama pripremljene su i tiskane brošura i priručnik iz rezultata aktivnosti 5: Društveno – ekonomski aspekti prilagodbe i jačanja otpornosti poljoprivrednog sektora za klimatske promjene.   

Brošura nosi naslov: Društveno – ekonomski čimbenici prilagodbe i jačanja otpornosti poljoprivrednog sektora na klimatske promjene u Jadranskoj Hrvatskoj, a priručnik: Utjecaj klimatskih promjena na poljoprivredu u Jadranskoj Hrvatskoj.

Autori brošure i priručnika su: Milan Oplanić, Mario Njavro, Ana Čehić, Ana Težak Damijanić, Tajana Čop, Martina Begić i  Smiljana Goreta Ban.

Primjerak brošure i priručnika u digitalnom obliku možete preuzeti ovdje, dok tiskana primjerke možete preuzeti na Institutu za poljoprivredu i turizam uz prethodni dogovor na kontakt: 052/408-328 ili acehic@iptpo.hr.

Brošura_sadržaj

Brošura_naslovnica

Priručnik_sadržaj

Priručnik_naslovnica