Održan 4. sastanak partnera na projektu “AGROBIORAZNOLIKOST”

  • Post Author:

U utorak 28.09.2021. održan je 4. sastanak partnera na projektu Agrobioraznolikost – osnova za prilagodbu i ublažavanje posljedica klimatskih promjena u poljoprivredi. Sastanak je započeo u 10 sati, a održao se u virtualnom okuženju putem ZOOM platforme. Sastanku su prisustvovali predstavnici Instituta za poljoprivredu i turizam (voditeljica projekta dr. sc. Smiljana Goreta Ban, dr. sc. Milan Oplanić, dr. sc. Nikola Major, dr. sc. Andreina Belušić Vozila, Martina Begić mag. oec. i Ana Čehić mag. ing. agr.), Instituta Ruđer Bošković (dr. sc. Branka Salopek Sondi i dr.sc. Ana Smolko), Prirodoslovno – matematičkog fakulteta (dr. sc. Mirta Tkalec, dr. sc. Nataša Bauer),  Agronomskog fakulteta (dr. sc. Snježana Kereša),  i Instituta za more i priobalje (dr. sc. Nenad Jasprica).

Sastanak je pratio predloženi dnevni red. Dr. sc. Snježana Kereša je predstavila rezultate i plan narednih aktivnosti vezanih za AK4: Razvoj genetske varijabilnosti za tolerantnost na sušu kod Allium vrsta u uvjetima in vitro. Dr sc. Nenad Jasprica je prezentirao dosadašnje rezultate prikupljena divljih svojti i terenskih istraživanja staništa. Dr. sc. Smiljana Goreta Ban iznijela je provedene aktivnosti na raštici i češnjaku, te plan za naredno razdoblje u sklopu aktivnosti 2. Nadalje, dr. sc. Mirta Tkalec i dr. sc. Nataša Bauer predstavile su rezultate iz aktivnosti: Mehanizmi tolerancije tradicionalnih vrsta i divljih svojti u funkciji otpornosti i prilagodbe klimatskim promjenama, te predložile da bi se pojedine analize mogle provesti na biljkama u kasnijim fazama razvoja u cilju dobivanja dodatnih rezultata. Rezultate istraživanja na uzroku nositelja poljoprivrednih gospodarstava u sklopu aktivnosti 5 Društveno-ekonomski aspekti prilagodbe i jačanja otpornosti poljoprivrednog sektora na klimatske promjene i plan za naredno razdoblje predstavio je dr. sc. Milan Oplanić.

Dr. sc. Smiljana Goreta Ban je predstavila prijedlog radionica koje je potrebno održati do kraja projekta. Datum prve radionice kao i 5. sastanka partnera na projektu je dogovoren za srijedu 27.10.2021. u Poreču. Detaljnije informacije o sadržaju prve radionice kao i poziv za javnost biti će uskoro objavljeni. Na kraju sastanka je Martina Begić mag. oec. iznijela financijsko stanje projekta.