Prezentiran rad: Farm holders’ perceptions of the impacts and consequences of climate change na Simpoziju Agronoma u Vodicama

  • Post Author:

U sklopu aktivnosti A7 Javnost i dostupnost podataka i projektnih rezultata, suradnici na projektu iz Instituta za poljoprivredu i turizam i Agronomskog fakulteta sudjelovali su na 56. Hrvatskom i 16. Međunarodnom simpoziju Agronoma u Vodicama od 05. do 08.09.2021.

Na Simpoziju predstavljen je dio rezultata postignutih u aktivnosti A5 Društveno ekonomski aspekti prilagodbe i jačanje otpornosti poljoprivrednog sektora na klimatske promjene. Rezultati su predstavljeni usmenom prezentacijom rada pod naslovom: Farm holders’ perceptions of the impacts and consequences of climate change, autora: Tajana Čop, Ana Čehić, Mario Njavro, Martina Begić, Smiljana Goreta Ban, Josip Juračak, Milan Oplanić.