Održan 5. sastanak partnera na projektu Agrobioraznolikost

  • Post Author:

U srijedu 27.10.2021. održan je 5. sastanak partnera na projektu Agrobioraznolikost – osnova za prilagodbu i ublažavanje posljedica klimatskih promjena u poljoprivredi. Sastanak je započeo u 13 sati uživo na Institutu za poljoprivredu i turizam i online koristeći  ZOOM platformu.

Sastanku je prisustvovalo četrnaest (14) partnera na projektu: predstavnici Instituta za poljoprivredu i turizam dr.sc. Smiljana Goreta Ban, voditeljica projekta, dr.sc. Nikola Major, dr.sc. Milan Oplanić, dr. sc. Dean Ban, te Martina Begić mag. oec. i Ana Čehić mag.ing. agr., zatim predstavnica Instituta Ruđer Bošković dr.sc. Branka Salopek Sondi, predstavnice Prirodoslovno – matematičkog fakulteta dr.sc. Nataša Bauer i dr.sc. Mirta Tkalec, predstavnik Instituta za more i priobalje dr.sc. Nenad Jasprica, te predstavnice Agronomskog fakulteta dr.sc. Snježana Bolarić i Tajana Čop mag.ing.agr., dok su putem ZOOM platforme na sastanku prisustvovale dr. sc. Snježana Kereša s Agronomskog fakulteta i dr. sc. Sara Godena s Instituta za poljoprivredu i turizam.

Prema prethodno donesenom dnevnom redu predstavnici svake od aktivnosti pozvani su da samostalno prezentiraju dosadašnja postignuća i rezultate, te planirane aktivnosti u budućem razdoblju. Obzirom da je prošli sastanak održan pred mjesec dana po aktivnostima nije bilo značajnijih novosti. Veći naglasak na sastanku bio je u planiranju narednih aktivnosti i suradnji na aktivnostima 2: Tradicijski kultivari kao izvor genetske varijabilnosti za prilagodbu klimatskim promjenama, 3: Mehanizmi tolerancije tradicionalnih vrsta i divljih svojti u funkciji otpornosti i prilagodbe klimatskim promjenama i Aktivnost 4: Razvoj genetske varijabilnosti za tolerantnost na sušu Allium vrsta u uvjetima in vitro, te su suradnici na ovim aktivnostima raspravljali o različitim pristupima u cilju postizanja što boljih rezultata. Ispred Aktivnosti 5: Društveno – ekonomski aspekti prilagodbe i jačanja otpornosti poljoprivrednog sektora na klimatske promjene zaključeno je da izrada brošure dobro napreduje, te se trenutno radi na dijelu predloška modelnih gospodarstava. 

Predloženo je da će se dio rezultata projekta iz Aktivnosti 5 prezentirati na međunarodnom – znanstveno stručnom skupu Inovacije i Agrobiznis koji će se održati 26.11.2021. u Zagrebu, prijedlog je prihvaćen, te se napominje važnost promoviranja projekta i njegovih rezultata u javnosti.