Priopćenje s radionice: Utjecaj klimatskih promjena na poljoprivredu u Istri

U četvrtak 02.03.2023. s početkom u 18:00 sati održana je radionica: „Utjecaj klimatskih promjena na poljoprivredu u Istri“ u sklopu projekta AGROBIORAZNOLIKOST – osnova za prilagodbu i ublažavanje posljedica klimatskih promjena u poljoprivredi (KK. 05.1.1.02.0005) u organizaciji Instituta za poljoprivredu i turizam. Ovo je posljednja radionica u sklopu projekta s ciljem širenja javnosti i dostupnosti podataka i projektnih rezultata o klimatskim promjenama i prilagodbi klimatskim promjenama. Cilj projekta Agrobioraznolikost je provesti primijenjena istraživanja u ranjivim sektorima poljoprivrede te u ranjivim prirodnim ekosustavima s naglaskom očuvanja bioraznolikosti. Očekivani rezultati projekta su razvijene jasne smjernice za uspješniju prilagodbu klimatskim promjena u ova dva važna sektora. Planirani rezultati ostvariti će se putem nekoliko aktivnosti: 1) Prikupljanje divljih svojti i terenska istraživanja staništa, 2) Tradicijski kultivari kao izvor genetske varijabilnosti za prilagodbu klimatskim promjenama, 3) Mehanizmi tolerancije tradicionalnih vrsta i divljih svojti u funkciji otpornosti i prilagodbe klimatskim promjenama, 4) Razvoj genetske varijabilnosti za tolerantnost na sušu kod Allium vrsta u uvjetima in vitro, 5) Društveno-ekonomski aspekti prilagodbe i jačanje otpornosti poljoprivrednog sektora na klimatske promjene, te kroz aktivnosti Jačanja svijesti šire javnosti o klimatskim promjenama i prilagodbi klimatskim promjenama, Javnost i dostupnost podataka i projektnih rezultata, Upravljanje projektom, te Promidžba i vidljivost. Projekt „Agrobioraznolikost“ financira se temeljem Poziva za dostavu projektnih prijedloga „Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama“ u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. U provedbi projekta osim znanstvenika Instituta za poljoprivredu i turizam, kao vodećeg partnera, sudjeluju i znanstvenici iz slijedećih institucija: Institut Ruđer Bošković, Sveučilište u Zagrebu – Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu – Prirodoslovno – matematički fakultet i…

Nastavi čitati Priopćenje s radionice: Utjecaj klimatskih promjena na poljoprivredu u Istri

Radionica: Utjecaj klimatskih promjena na poljoprivredu u Istri

Pozivamo Vas na radionicu pod nazivom„Utjecaj klimatskih promjena na poljoprivredu u Istri“četvrtak 02. ožujka 2023. u dvorani Doma obrtnika, Partizanska 5a, Porečs početkom u 18:00 sati.Radionica je organizirana kao stručni skup, u prvom redu namijenjen poljoprivrednicima kao i predstavnicima stručnih službi za podršku poljoprivrednom sektoru. Teme stručnog skupa su aktualne klimatske promjene i njihov učinak na poljoprivredu u Istri. Također, govoriti će se o mogućnostima i ograničenjima u prilagodbi poljoprivrede te kako poljoprivrednici mogu upravljati rizicima u svom poslovanju.Radionica se organizira u sklopu projekta AGROBIORAZNOLIKOST – osnova za prilagodbu i ublažavanje posljedica klimatskih promjena u poljoprivredi u organizaciji Instituta za poljoprivredu i turizam, Poreč.Program radionice:18:00 - 18:10              Pozdravni govori18:10 - 18:30           Klimatske promjene – ograničenja i izazovi u hortikulturi, dr. sc. Smiljana Goreta Ban,  Institut za  poljoprivredu i turizam, Poreč18:30 - 18:50              Stavovi poljoprivrednika o klimatskim promjenama, dr. sc. Milan Oplanić, Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč18:50 - 19:10              Klimatske promjene u Istri, Petar Radovan, mag. ing. agr., meteorološki portal Istramet.hr19:10 - 19:30              Upravljanje rizikom u poljoprivredi, dr. sc. Tajana Čop, Agronomski fakultet, Zagreb19:30 - 19:50              Rasprava

Nastavi čitati Radionica: Utjecaj klimatskih promjena na poljoprivredu u Istri

Objavljen rad: Comprehensive Volatilome Signature of Various Brassicaceae Species

Rad pod naslovom: Comprehensive Volatilome Signature of Various Brassicaceae Species, objavljen je u koautorstvu Igor Lukić, Nina Išić , Dean Ban, Branka Salopek Sondi i Smiljana Goreta Ban. Rad je nastao iz dijela rezultata projekta Agrobioraznolikost, aktivnost 2: Tradicijski kultivari kao izvor genetske varijabilnosti za prilagodbu klimatskim promjenama. Rad je objavljen u Časopisu Plants 2023, 12, 177. Rad je u cijelosti moguće pogledati putem web stranice časopisa:   https://doi.org/10.3390/plants12010177

Nastavi čitati Objavljen rad: Comprehensive Volatilome Signature of Various Brassicaceae Species

Objaljen rad: Horticultural Farmers’ Perceived Risk of Climate Change in Adriatic Croatia

Rad pod naslovom: Horticultural Farmers’ Perceived Risk of Climate Change in Adriatic Croatia, objavljen je u koautorstvu: Milan Oplanić, Ana Čehić Marić, Smiljana Goreta Ban, Tajana Čop i Mario Njavro. Rad je nastao iz dijela rezultata projekta Agrobioraznolikost, aktivnost 5: Društveno – ekonomski aspekti prilagodbe i jačanja otpornosti poljoprivrednog sektora na klimatske promjene. Rad je objavljen u Časopisu Sustainability 2023, 15(1), 539Rad je u cijelosti moguće pogledati putem web stranice časopisa: https://doi.org/10.3390/su15010539

Nastavi čitati Objaljen rad: Horticultural Farmers’ Perceived Risk of Climate Change in Adriatic Croatia

Objavljen rad: Povjerenje poljoprivrednika u stručne službe i izvore informacija radi prilagodbe i ublažavanja posljedica klimatskih promjena

Rad pod naslovom: Povjerenje poljoprivrednika u stručne službe i izvore informacija radi prilagodbe i ublažavanja posljedica klimatskih promjena, objavljen je u koautorstvu: Ana Čehić,  Milan Oplanić, Mario Njavro,  Smiljana Goreta Ban i Tajana Čop. Rad je nastao iz dijela rezultata projekta Agrobioraznolikost, aktivnost 5: Društveno – ekonomski aspekti prilagodbe i jačanja otpornosti poljoprivrednog sektora na klimatske promjene. Rad je objavljen u Časopisu Agroeconomia Croatica.Rad je u cijelosti moguće pogledati putem web stranice časopisa: https://hrcak.srce.hr/agroeconomia-croatica 

Nastavi čitati Objavljen rad: Povjerenje poljoprivrednika u stručne službe i izvore informacija radi prilagodbe i ublažavanja posljedica klimatskih promjena

Objavljeni brošura i priručnik iz aktivnosti 5: Društveno-ekonomski aspekti prilagodbe i jačana otpornosti poljoprivrednog sektora na klimatske promjene

U sklopu aktivnosti 6: Jačanje svijesti šire javnosti o klimatskim promjenama i prilagodbi klimatskim promjenama pripremljene su i tiskane brošura i priručnik iz rezultata aktivnosti 5: Društveno – ekonomski aspekti prilagodbe i jačanja otpornosti poljoprivrednog sektora za klimatske promjene.    Brošura nosi naslov: Društveno – ekonomski čimbenici prilagodbe i jačanja otpornosti poljoprivrednog sektora na klimatske promjene u Jadranskoj Hrvatskoj, a priručnik: Utjecaj klimatskih promjena na poljoprivredu u Jadranskoj Hrvatskoj. Autori brošure i priručnika su: Milan Oplanić, Mario Njavro, Ana Čehić, Ana Težak Damijanić, Tajana Čop, Martina Begić i  Smiljana Goreta Ban. Primjerak brošure i priručnika u digitalnom obliku možete preuzeti ovdje, dok tiskana primjerke možete preuzeti na Institutu za poljoprivredu i turizam uz prethodni dogovor na kontakt: 052/408-328 ili acehic@iptpo.hr. Brošura_sadržaj Brošura_naslovnica Priručnik_sadržaj Priručnik_naslovnica

Nastavi čitati Objavljeni brošura i priručnik iz aktivnosti 5: Društveno-ekonomski aspekti prilagodbe i jačana otpornosti poljoprivrednog sektora na klimatske promjene

Objavljen rad: Mechanisms of Kale (Brassica oleracea var. acephala) Tolerance to Individual and Combined Stresses of Drought and Elevated Temperature

Rad pod naslovom: Mechanisms of Kale (Brassica oleracea var. acephala) Tolerance to Individual and Combined Stresses of Drought and Elevated Temperature, objavljen u koautorstvu: Nataša Bauer, Mirta Tkalec, Nikola Major, Ana Talanga Vasari, Mirta Tokić, Sandra Vitko, Dean Ban, Smiljana Goreta Ban i Branka Salopek-Sondi. Rad je nastao iz dijela rezultata projekta Agrobioraznolikost, i to: aktivnost 2: Tradicionalni kultivari kao izvor genetske varijabilnosti za prilagodbu klimatskim promjenama i aktivnosti 3: Mehanizmi tolernacije tradicionalnih vrsta i divljih svojti u funkciji otpornosti i prilagodbe klimatskim promjenama.  Rad je u cijelosti moguće pogledati klikom na donju sliku ili putem web stranice časopisa: https://www.mdpi.com/1422-0067/23/19/11494

Nastavi čitati Objavljen rad: Mechanisms of Kale (Brassica oleracea var. acephala) Tolerance to Individual and Combined Stresses of Drought and Elevated Temperature

Sudjelovanje na IV. MEĐUNARODNOM ZNANSTVENO-STRUČNOM SKUPU Inovacije u agrobiznisu – klimatske promjene i održiva bioekonomija

Voditeljica i suradnici na projektu Agrobioraznolikost sudjelovali na IV. MEĐUNARODNOM ZNANSTVENO-STRUČNOM SKUPU Inovacije u agrobiznisu – klimatske promjene i održiva bioekonomija u organizaciji Hrvatskog agroekonomskog društva. Skup je održan 25.11.2022. na Agronomskog fakultetu u Zagrebu. Voditeljica projekta dr. sc. Smiljana Goreta Ban održala je plenarno izlaganje pod naslovom: Klimatske promjene: ograničenja i izazovi u hortikulturi. Suradnici na aktivnosti 5, predstavili su dio rezultata u obliku usmene prezentacije pod naslovom: Povjerenje poljoprivrednika u stručne službe i izvore informacija radi prilagodbe i ublažavanja posljedica klimatskih promjena.

Nastavi čitati Sudjelovanje na IV. MEĐUNARODNOM ZNANSTVENO-STRUČNOM SKUPU Inovacije u agrobiznisu – klimatske promjene i održiva bioekonomija

Priopćenje s radionice: Smjernice za prilagodbu poljoprivrede klimatskim promjenama

U utorak 15.11.2022. s početkom u 10:30 sati i u srijedu 16.11.2022. s početkom u 09:30 sati održana je radionica: Smjernice za prilagodbu poljoprivrede klimatskim promjenama u sklopu projekta AGROBIORAZNOLIKOST – osnova za prilagodbu i ublažavanje posljedica klimatskih promjena u poljoprivredi (KK. 05.1.1.02.0005) u organizaciji Instituta za poljoprivredu i turizam, u Dubrovniku, na lokaciji Studentskog centra Marka Marojice 2b. Ovo je četvrta od nekoliko radionica planiranih u sklopu projekta s ciljem širenja javnosti i dostupnosti podataka i projektnih rezultata o klimatskim promjenama i prilagodbi klimatskim promjenama. Cilj projekta Agrobioraznolikost je provesti primijenjena istraživanja u ranjivim sektorima poljoprivrede te u ranjivim prirodnim ekosustavima s naglaskom očuvanja bioraznolikosti. Očekivani rezultati projekta su razvijene jasne smjernice za uspješniju prilagodbu klimatskim promjena u ova dva važna sektora. Planirani rezultati ostvariti će se putem nekoliko aktivnosti: 1) Prikupljanje divljih svojti i terenska istraživanja staništa, 2) Tradicijski kultivari kao izvor genetske varijabilnosti za prilagodbu klimatskim promjenama, 3) Mehanizmi tolerancije tradicionalnih vrsta i divljih svojti u funkciji otpornosti i prilagodbe klimatskim promjenama, 4) Razvoj genetske varijabilnosti za tolerantnost na sušu kod Allium vrsta u uvjetima in vitro, 5) Društveno-ekonomski aspekti prilagodbe i jačanje otpornosti poljoprivrednog sektora na klimatske promjene, te kroz aktivnosti Jačanja svijesti šire javnosti o klimatskim promjenama i prilagodbi klimatskim promjenama, Javnost i dostupnost podataka i projektnih rezultata, Upravljanje projektom, te Promidžba i vidljivost.Projekt „Agrobioraznolikost“ financira se temeljem Poziva za dostavu projektnih prijedloga „Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama“ u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. U provedbi projekta osim znanstvenika Instituta za poljoprivredu i turizam, kao vodećeg partnera, sudjeluju i znanstvenici iz slijedećih…

Nastavi čitati Priopćenje s radionice: Smjernice za prilagodbu poljoprivrede klimatskim promjenama

4. Radionica: Smjernice za prilagodbu poljoprivrede klimatskim promjenama

Pozivamo Vas na radionicu pod nazivom Smjernice za prilagodbu poljoprivrede klimatskim promjenama koja se organizira u sklopu projekta AGROBIORAZNOLIKOST – osnova za prilagodbu i ublažavanje posljedica klimatskih promjena u poljoprivredi u organizaciji Instituta za poljoprivredu i turizam, Poreč. Radionica je organizirana kao dvodnevno znanstveno – stručno događanje, a namijenjena je znanstvenoj i široj javnosti s ciljem povećanja dostupnosti podataka i projektnih rezultata. Radionica će se održati u utorak 15.11. i srijedu 16.11.2022. u Studentskom centru (manja dvorana za sastanke), Marka Marojice 2b,  20 000 Dubrovnik.   Program radionice: Prvi dan / Utorak / 15.11.2022. 10:00  – 10:30 Registracija sudionika radionice 10:30 - Pozdravni govor, izv. prof. dr. sc. Marijana Pećarević, dipl. ing. biol., prorektorica za međunarodnu suradnju i znanost Sveučilišta u Dubrovniku 10:35  – Pozdravni govor, dr. sc. Dean Ban, ravnatelj, Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč 10:40 – Pozdravni govor voditeljice projekta i kratki opis projekta, dr. sc. Smiljana Goreta Ban, Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč 11:00 – Predstavljanje rezultata aktivnosti 1: Prikupljanje divljih svojti i terenska istraživanja staništa, prof. dr. sc. Nenad Jasprica, Institut za more i priobalje, Sveučilište u Dubrovniku   11:20 - Predstavljanje rezultata aktivnosti 2: Tradicijski kultivari kao izvor genetske varijabilnosti za prilagodbu klimatskim promjenama, Nina Išić, mag. ing. agr., Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč 11:40 – Pauza za kavu 12:00 - Predstavljanje rezultata aktivnosti 3: Mehanizmi tolerancije tradicionalnih vrsta i divljih svojti kupušnjača i njihova uloga u prilagodbi klimatskim promjenama, izv. prof. dr. sc. Nataša Bauer, Prirodoslovno – matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu 12:20 – Predstavljanje rezultata aktivnosti 4: Razvoj genetske varijabilnosti za tolerantnost na sušu kod češnjaka…

Nastavi čitati 4. Radionica: Smjernice za prilagodbu poljoprivrede klimatskim promjenama