Objavljen rad: Adaptation to Climate Change in Adriatic Croatia—The View of Policymakers

Objavljen je rad pod naslovom: Adaptation to Climate Change in Adriatic Croatia—The View of Policymakers, koji je nastao u koautorstvu: Ana Čehić Marić, Tajana Čop*, Milan Oplanić, Smiljana Goreta Ban i Mario Njavro. Glavni cilj ovog rada bio je procijeniti mišljenje kreatora politika na regionalnoj i nacionalnoj razini u Jadranskoj Hrvatskoj o strategijama prilagodbe klimatskim promjenama. Provedeni su polustrukturirani dubinski intervjui s predstavnicima sektorskih agencija, nacionalne vlade i regionalne vlade kako bi se odgovorilo na pitanja iz studije. Glavni zaključci pokazuju da donositelji politika smatraju navodnjavanje, ekološku poljoprivredu, rotaciju usjeva i optimizaciju agrotehničkih praksi te poljoprivredno osiguranje najvažnijim strategijama. Trenutačno i u budućnosti najvažnije mjere kreatora politika za ublažavanje posljedica klimatskih promjena su pružanje obrazovanja, poljoprivredno savjetovanje i razmjena informacija. Rad je u cijelosti moguće pogledati na linku:  https://www.mdpi.com/2071-1050/15/9/7085

Nastavi čitati Objavljen rad: Adaptation to Climate Change in Adriatic Croatia—The View of Policymakers

Objavljen rad: Antioxidant and Antiproliferative Activities of Kale (Brassica oleracea L. Var. acephala DC.) and Wild Cabbage (Brassica incana Ten.) Polyphenolic Extracts

Rad pod naslovom: Antioxidant and Antiproliferative Activities of Kale (Brassica oleracea L. Var. acephala DC.) and Wild Cabbage (Brassica incana Ten.) Polyphenolic Extracts, objavljen je u koautorstvu Dario Lučić,  Iva Pavlović, Lidija Brkljačić, Sandro Bogdanović, Vladimir Farkaš , Andrea Cedilak , Lucia Nanić, Ivica Rubelj i Branka Salopek-Sondi 1, . Rad je nastao iz dijela rezultata projekta Agrobioraznolikost, aktivnost 3: Mehanizmi tolerancije tradicionalnih vrsta i divljih svojti u funkciji otpornosti i prilagodbe kliamtskim promjenama. Rad je objavljen u Časopisu Molecules, 28(4), 1840.Rad je u cijelosti moguće pogledati putem web stranice časopisa: https://www.mdpi.com/1420-3049/28/4/1840 

Nastavi čitati Objavljen rad: Antioxidant and Antiproliferative Activities of Kale (Brassica oleracea L. Var. acephala DC.) and Wild Cabbage (Brassica incana Ten.) Polyphenolic Extracts

Contribution to the syntaxonomy of plant communities with insular endemic species of genus Brassica (southern Croatia)

Rad pod naslovom: Contribution to the syntaxonomy of plant communities with insular endemic species of genus Brassica (southern Croatia), objavljen je u koautorstvu: Nenad Jasprica i Vanja Stemenković,  Rad je nastao iz dijela rezultata projekta Agrobioraznolikost, aktivnost 1: Prikupljanje divljih svojti i terenska istraživanja staništa. Rad je objavljen u Časopisu Hacquetia. DOI: 10.2478/hacq-2022-0019

Nastavi čitati Contribution to the syntaxonomy of plant communities with insular endemic species of genus Brassica (southern Croatia)

Priopćenje s radionice: Utjecaj klimatskih promjena na poljoprivredu u Istri

U četvrtak 02.03.2023. s početkom u 18:00 sati održana je radionica: „Utjecaj klimatskih promjena na poljoprivredu u Istri“ u sklopu projekta AGROBIORAZNOLIKOST – osnova za prilagodbu i ublažavanje posljedica klimatskih promjena u poljoprivredi (KK. 05.1.1.02.0005) u organizaciji Instituta za poljoprivredu i turizam. Ovo je posljednja radionica u sklopu projekta s ciljem širenja javnosti i dostupnosti podataka i projektnih rezultata o klimatskim promjenama i prilagodbi klimatskim promjenama. Cilj projekta Agrobioraznolikost je provesti primijenjena istraživanja u ranjivim sektorima poljoprivrede te u ranjivim prirodnim ekosustavima s naglaskom očuvanja bioraznolikosti. Očekivani rezultati projekta su razvijene jasne smjernice za uspješniju prilagodbu klimatskim promjena u ova dva važna sektora. Planirani rezultati ostvariti će se putem nekoliko aktivnosti: 1) Prikupljanje divljih svojti i terenska istraživanja staništa, 2) Tradicijski kultivari kao izvor genetske varijabilnosti za prilagodbu klimatskim promjenama, 3) Mehanizmi tolerancije tradicionalnih vrsta i divljih svojti u funkciji otpornosti i prilagodbe klimatskim promjenama, 4) Razvoj genetske varijabilnosti za tolerantnost na sušu kod Allium vrsta u uvjetima in vitro, 5) Društveno-ekonomski aspekti prilagodbe i jačanje otpornosti poljoprivrednog sektora na klimatske promjene, te kroz aktivnosti Jačanja svijesti šire javnosti o klimatskim promjenama i prilagodbi klimatskim promjenama, Javnost i dostupnost podataka i projektnih rezultata, Upravljanje projektom, te Promidžba i vidljivost. Projekt „Agrobioraznolikost“ financira se temeljem Poziva za dostavu projektnih prijedloga „Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama“ u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. U provedbi projekta osim znanstvenika Instituta za poljoprivredu i turizam, kao vodećeg partnera, sudjeluju i znanstvenici iz slijedećih institucija: Institut Ruđer Bošković, Sveučilište u Zagrebu – Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu – Prirodoslovno – matematički fakultet i…

Nastavi čitati Priopćenje s radionice: Utjecaj klimatskih promjena na poljoprivredu u Istri

Radionica: Utjecaj klimatskih promjena na poljoprivredu u Istri

Pozivamo Vas na radionicu pod nazivom„Utjecaj klimatskih promjena na poljoprivredu u Istri“četvrtak 02. ožujka 2023. u dvorani Doma obrtnika, Partizanska 5a, Porečs početkom u 18:00 sati.Radionica je organizirana kao stručni skup, u prvom redu namijenjen poljoprivrednicima kao i predstavnicima stručnih službi za podršku poljoprivrednom sektoru. Teme stručnog skupa su aktualne klimatske promjene i njihov učinak na poljoprivredu u Istri. Također, govoriti će se o mogućnostima i ograničenjima u prilagodbi poljoprivrede te kako poljoprivrednici mogu upravljati rizicima u svom poslovanju.Radionica se organizira u sklopu projekta AGROBIORAZNOLIKOST – osnova za prilagodbu i ublažavanje posljedica klimatskih promjena u poljoprivredi u organizaciji Instituta za poljoprivredu i turizam, Poreč.Program radionice:18:00 - 18:10              Pozdravni govori18:10 - 18:30           Klimatske promjene – ograničenja i izazovi u hortikulturi, dr. sc. Smiljana Goreta Ban,  Institut za  poljoprivredu i turizam, Poreč18:30 - 18:50              Stavovi poljoprivrednika o klimatskim promjenama, dr. sc. Milan Oplanić, Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč18:50 - 19:10              Klimatske promjene u Istri, Petar Radovan, mag. ing. agr., meteorološki portal Istramet.hr19:10 - 19:30              Upravljanje rizikom u poljoprivredi, dr. sc. Tajana Čop, Agronomski fakultet, Zagreb19:30 - 19:50              Rasprava

Nastavi čitati Radionica: Utjecaj klimatskih promjena na poljoprivredu u Istri

Objavljen rad: Comprehensive Volatilome Signature of Various Brassicaceae Species

Rad pod naslovom: Comprehensive Volatilome Signature of Various Brassicaceae Species, objavljen je u koautorstvu Igor Lukić, Nina Išić , Dean Ban, Branka Salopek Sondi i Smiljana Goreta Ban. Rad je nastao iz dijela rezultata projekta Agrobioraznolikost, aktivnost 2: Tradicijski kultivari kao izvor genetske varijabilnosti za prilagodbu klimatskim promjenama. Rad je objavljen u Časopisu Plants 2023, 12, 177. Rad je u cijelosti moguće pogledati putem web stranice časopisa:   https://doi.org/10.3390/plants12010177

Nastavi čitati Objavljen rad: Comprehensive Volatilome Signature of Various Brassicaceae Species

Objaljen rad: Horticultural Farmers’ Perceived Risk of Climate Change in Adriatic Croatia

Rad pod naslovom: Horticultural Farmers’ Perceived Risk of Climate Change in Adriatic Croatia, objavljen je u koautorstvu: Milan Oplanić, Ana Čehić Marić, Smiljana Goreta Ban, Tajana Čop i Mario Njavro. Rad je nastao iz dijela rezultata projekta Agrobioraznolikost, aktivnost 5: Društveno – ekonomski aspekti prilagodbe i jačanja otpornosti poljoprivrednog sektora na klimatske promjene. Rad je objavljen u Časopisu Sustainability 2023, 15(1), 539Rad je u cijelosti moguće pogledati putem web stranice časopisa: https://doi.org/10.3390/su15010539

Nastavi čitati Objaljen rad: Horticultural Farmers’ Perceived Risk of Climate Change in Adriatic Croatia

Objavljen rad: Povjerenje poljoprivrednika u stručne službe i izvore informacija radi prilagodbe i ublažavanja posljedica klimatskih promjena

Rad pod naslovom: Povjerenje poljoprivrednika u stručne službe i izvore informacija radi prilagodbe i ublažavanja posljedica klimatskih promjena, objavljen je u koautorstvu: Ana Čehić,  Milan Oplanić, Mario Njavro,  Smiljana Goreta Ban i Tajana Čop. Rad je nastao iz dijela rezultata projekta Agrobioraznolikost, aktivnost 5: Društveno – ekonomski aspekti prilagodbe i jačanja otpornosti poljoprivrednog sektora na klimatske promjene. Rad je objavljen u Časopisu Agroeconomia Croatica.Rad je u cijelosti moguće pogledati putem web stranice časopisa: https://hrcak.srce.hr/agroeconomia-croatica 

Nastavi čitati Objavljen rad: Povjerenje poljoprivrednika u stručne službe i izvore informacija radi prilagodbe i ublažavanja posljedica klimatskih promjena

Objavljeni brošura i priručnik iz aktivnosti 5: Društveno-ekonomski aspekti prilagodbe i jačana otpornosti poljoprivrednog sektora na klimatske promjene

U sklopu aktivnosti 6: Jačanje svijesti šire javnosti o klimatskim promjenama i prilagodbi klimatskim promjenama pripremljene su i tiskane brošura i priručnik iz rezultata aktivnosti 5: Društveno – ekonomski aspekti prilagodbe i jačanja otpornosti poljoprivrednog sektora za klimatske promjene.    Brošura nosi naslov: Društveno – ekonomski čimbenici prilagodbe i jačanja otpornosti poljoprivrednog sektora na klimatske promjene u Jadranskoj Hrvatskoj, a priručnik: Utjecaj klimatskih promjena na poljoprivredu u Jadranskoj Hrvatskoj. Autori brošure i priručnika su: Milan Oplanić, Mario Njavro, Ana Čehić, Ana Težak Damijanić, Tajana Čop, Martina Begić i  Smiljana Goreta Ban. Primjerak brošure i priručnika u digitalnom obliku možete preuzeti ovdje, dok tiskana primjerke možete preuzeti na Institutu za poljoprivredu i turizam uz prethodni dogovor na kontakt: 052/408-328 ili acehic@iptpo.hr. Brošura_sadržaj Brošura_naslovnica Priručnik_sadržaj Priručnik_naslovnica

Nastavi čitati Objavljeni brošura i priručnik iz aktivnosti 5: Društveno-ekonomski aspekti prilagodbe i jačana otpornosti poljoprivrednog sektora na klimatske promjene

Objavljen rad: Mechanisms of Kale (Brassica oleracea var. acephala) Tolerance to Individual and Combined Stresses of Drought and Elevated Temperature

Rad pod naslovom: Mechanisms of Kale (Brassica oleracea var. acephala) Tolerance to Individual and Combined Stresses of Drought and Elevated Temperature, objavljen u koautorstvu: Nataša Bauer, Mirta Tkalec, Nikola Major, Ana Talanga Vasari, Mirta Tokić, Sandra Vitko, Dean Ban, Smiljana Goreta Ban i Branka Salopek-Sondi. Rad je nastao iz dijela rezultata projekta Agrobioraznolikost, i to: aktivnost 2: Tradicionalni kultivari kao izvor genetske varijabilnosti za prilagodbu klimatskim promjenama i aktivnosti 3: Mehanizmi tolernacije tradicionalnih vrsta i divljih svojti u funkciji otpornosti i prilagodbe klimatskim promjenama.  Rad je u cijelosti moguće pogledati klikom na donju sliku ili putem web stranice časopisa: https://www.mdpi.com/1422-0067/23/19/11494

Nastavi čitati Objavljen rad: Mechanisms of Kale (Brassica oleracea var. acephala) Tolerance to Individual and Combined Stresses of Drought and Elevated Temperature