Predstavljanje projekta Agrobioraznolikost učenicima Srednje Škole Mate Balota – Poreč

  • Post Author:

Suradnice na projektu Agrobioraznolikost Nina Išić i Ana Čehić predstavile su projekt i dio rezultata aktivnosti A2: Tradicijski kultivari kao izvor genetske varijabilnosti za prilagodbu klimatskim promjenama i A5: Društveno – ekonomski aspekti prilagodbe i jačanja otpornosti poljoprivrednog sektora na klimatske promjene, učenicima Srednje Škole Mate Balota Poreč. Prezentacija učenicima odvijala se u učinici srednje škole, 13.04.2022. Učenici su iskazali interes za predstavljene rezultate, te razvili konstruktivnu raspravu s predavačicama.