Objavljen rad: Ograničavajući čimbenici prilagodbe poljoprivrednih gospodarstava klimatskim promjenama

  • Post Author:

Rad pod naslovom: Ograničavajući čimbenici prilagodbe poljoprivrednih gospodarstava klimatskim promjenama, objavljen je u koautorstvu: Milan Oplanić, Tajana Čop, Mario Njavro, Martina Begić, Smiljana Goreta Ban, Ana Čehić. Rad je nastao iz dijela rezultata projekta Agrobioraznolikost, aktivnost 5: Društveno – ekonomski aspekti prilagodbe i jačanja otpornosti poljoprivrednog sektora na klimatske promjene. Rad je objavljen u Zborniku radova sa Simpozija Agronoma 2021.  

Rad je u cijelosti moguće pogledati klikom na donju sliku ili putem web stranice časopisa:   https://hrcak.srce.hr/clanak/391524