Objavljen rad: Chilling and Freezing Temperature Stress Differently Influence Glucosinolates Content in Brassica oleracea var. acephala

  • Post Author:

Rad pod naslovom: Chilling and Freezing Temperature Stress Differently Influence Glucosinolates Content in Brassica oleracea var. acephala, objavljen je u koautorstvu: Valentina Ljubej, Ivana Radojčić  Redovniković, Branka Salopek-Sondi, Ana Smolko, Sanja Roje. Rad je nastao iz dijela rezultata projekta Agrobioraznolikost, aktivnost 3: Mehanizmi tolerancije tradicionalnih vrsta i divljih svojti u funkciji otpornosti i prilagodbe klimatskim promjenama.

Rad je u cijelosti moguće pogledati klikom na donju sliku ili putem web stranice časopisa:   https://www.mdpi.com/2223-7747/10/7/1305