Objavljen rad: The Role of Polyphenols in Abiotic Stress Response: The Influence of Molecular Structure

  • Post Author:

Rad pod naslovom: The Role of Polyphenols in Abiotic Stress Response: The Influence of Molecular Structure, objavljen je u koautorstvu: Dunja Šamec, Erna Karalija, Ivana Šola, Valerija Vujčić Bok i Branka Salopek-Sondi. Rad je nastao iz dijela rezultata projekta Agrobioraznolikost, aktivnost 3: Mehanizmi tolerancije tradicionalnih vrsta i divljih svojti u funkciji otpornosti i prilagodbe klimatskim promjenama.

Rad je u cijelosti moguće pogledati klikom na donju sliku ili putem web stranice časopisa:  https://www.mdpi.com/2223-7747/10/1/118