Objavljen rad: Povjerenje poljoprivrednika u stručne službe i izvore informacija radi prilagodbe i ublažavanja posljedica klimatskih promjena

  • Post Author:

Rad pod naslovom: Povjerenje poljoprivrednika u stručne službe i izvore informacija radi prilagodbe i ublažavanja posljedica klimatskih promjena, objavljen je u koautorstvu: Ana Čehić,  Milan Oplanić, Mario Njavro,  Smiljana Goreta Ban i Tajana Čop. Rad je nastao iz dijela rezultata projekta Agrobioraznolikost, aktivnost 5: Društveno – ekonomski aspekti prilagodbe i jačanja otpornosti poljoprivrednog sektora na klimatske promjene. Rad je objavljen u Časopisu Agroeconomia Croatica.

Rad je u cijelosti moguće pogledati putem web stranice časopisa: https://hrcak.srce.hr/agroeconomia-croatica