Objavljeni pozivi na dostavu ponuda za nabavu – AGROBIORAZNOLIKOST

  • Post Author:

Svim zainteresiranim gospodarskim subjektima – Objavljena su tri Poziva na dostavu ponuda:

1. Poziv na dostavu ponuda – CPV: 85312320-8 Usluge savjetovanja

2. Poziv na dostavu ponuda – CPV: 72212224-5 Izrada WEB stranice

3. Poziv na dostavu ponuda – CPV: 30230000-0 Nabava računalne opreme

Za naslovljene predmete nabave natječajnu dokumentaciju i sve dodatne informacije vezane uz navedenu jednostavnu nabavu, možete zatražiti putem elektroničke pošte: ninoslav@iptpo.hr

Rok za dostavu ponuda po svim Pozivima je 26.06.2020. u 13,00 sati.

Postupci nabave sufinancirani su iz Europskog kohezijskog i strukturnog fonda temeljem poziva na natječaj „Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama (referentni broj: KK.05.1.1.02). Ovaj postupak jednostavne nabave provodi se temeljem odobrenog plana nabave na projektu odobrenom za sufinanciranje naziva: „Agrobioraznolikost – osnova za prilagodbu  i ublažavanje posljedica klimatskih promjena u poljoprivredi“ referentnog broja; KK.05.1.1.02.0005