Reportaža o 3. radionici Povrće – izvor bioraznolikosti u našim vrtovima na HRT-u

U srijedu 07.09.2022. održana je 3. po redu radionicu: Povrće – izvor bioraznolikosti u našim vrtovima na Institutu za poljoprivredu i turizam. Na radionici su izložene različite sorte povrća, kao i organizirani obilazak laboratorija za sudionike radionice. Radionica je snimana i od strane nacionalne HRT televizije, te je reportaža emitirana u nekoliko termina i emisija i to: Hrvatska danas – Rijeka (HRT4, 08.09.2022. u 17:20 sati, Regionalni dnevnik HRT2 i HRT4, 09.09.2022. u 16:00 sati).http://agrobioclim.iptpo.hr/wp-content/uploads/2022/09/1663053407924973.mp4

Nastavi čitati Reportaža o 3. radionici Povrće – izvor bioraznolikosti u našim vrtovima na HRT-u

Radio Istra – gostovanje u emisiji Ponedjeljkom otvoreno

U ponedjeljka 05.09.2022. voditeljica projekta Agrobioraznolikost dr. sc. Smiljana Goreta Ban i voditelj aktivnosti 5 dr. sc. Milan Oplanić, gostovali su na Radio Istri u emisiji Ponedjeljkom otvoreno.Tijekom gostovanja predstavili su projekt Agrobioraznolikost, navodili su primjere klimatskim promjena, te njihov utjecaj na poljoprivrednu proizvodnju, najavili su i 3. po redu radionicu: Povrće – izvor bioraznolikosti u našim vrtovima za 07.09.2022.http://agrobioclim.iptpo.hr/wp-content/uploads/2022/09/05.09.2022.-Ponedjeljkom-otvoreno.mp3

Nastavi čitati Radio Istra – gostovanje u emisiji Ponedjeljkom otvoreno

Prezentiran rad: Farm holders’ perceptions of the impacts and consequences of climate change na Simpoziju Agronoma u Vodicama

U sklopu aktivnosti A7 Javnost i dostupnost podataka i projektnih rezultata, suradnici na projektu iz Instituta za poljoprivredu i turizam i Agronomskog fakulteta sudjelovali su na 56. Hrvatskom i 16. Međunarodnom simpoziju Agronoma u Vodicama od 05. do 08.09.2021. Na Simpoziju predstavljen je dio rezultata postignutih u aktivnosti A5 Društveno ekonomski aspekti prilagodbe i jačanje otpornosti poljoprivrednog sektora na klimatske promjene. Rezultati su predstavljeni usmenom prezentacijom rada pod naslovom: Farm holders' perceptions of the impacts and consequences of climate change, autora: Tajana Čop, Ana Čehić, Mario Njavro, Martina Begić, Smiljana Goreta Ban, Josip Juračak, Milan Oplanić.

Nastavi čitati Prezentiran rad: Farm holders’ perceptions of the impacts and consequences of climate change na Simpoziju Agronoma u Vodicama

Održan treći sastanak projektnih suradnika projekta „AGROBIORAZNOLIKOST“

Dana 17. veljače 2021. godine, održan je treći sastanak suradnika na projektu „Agrobioraznolikost – osnova za prilagodbu i ublažavanje posljedica klimatskih promjena u poljoprivredi“. Ovoga puta sastanak je održan online u organizaciji vodećeg partnera Instituta za poljoprivredu i turizam.Sastanku su prisustvovali predstavnici Instituta za poljoprivredu i turizam, Instituta Ruđer Bošković, Prirodoslovno – matematičkog fakulteta, Agronomskog fakulteta i Instituta za more i priobalje.Na sastanku se govorilo o dosad realiziranim te planiranim budućim aktivnostima po svakoj od projektnih aktivnosti. Dr.sc. Nenad Jasprica predstavio je dosadašnja postignuća u terenskom prikupljanju sjemena i sadnog materijala dilvljih svojti porodica Brassicaceae i Alliaceae sukladno osnovnom cilju aktivnosti 1: mapiranju staništa divljih svojti. Dr.sc. Smiljana Goreta Ban predstavila je zatim rezultate i planove za aktivnost 2 temeljem provedena dva pokusa u plasteniku na 38 sorata raštike te 36 sorata češnjaka izlaganjem biljaka vodnom stresu uz praćenje oporavka biljaka. Mehanizme tolerancije tradicionalnih vrsta i divljih svojti istraživale su suradnice dr.sc. Branka Salopek Sondi, dr.sc. Nataša Bauer i d.sc. Mirta Tkalec istražujući pritom ekspresiju gena uslijed toplotnog stresa, dok je dr.sc. Snježana Kereša predstavila napredak u istraživanju razvoja genetske varijabilnosti s ciljem stvaranja somaklonova češnjaka ekotipa ‘Istarski crveni’ tolerantnijih na sušu od izvornog genotipa. Napredak i planove za aktivnost 5 predstavio je dr.sc. Milan Oplanić ističući kako je samo istraživanje društveno – ekonomskih aspekata prilagodbe poljoprivrednog sektora na  aktualne klimatske promjene postavljeno te se aktivnosti anketiranja i intervjuiranja dionika poljoprivrednog sektora odvijaju prema planu. Na samom kraju administratorica projekta i suradnica u provedbi aktivnosti pet (5) Martina Begić, predstavila je dosadašnju financijsku realizaciju projekta, pojasnila procedure u izvještavanju te plan rada i financiranja troškova predviđenih…

Nastavi čitati Održan treći sastanak projektnih suradnika projekta „AGROBIORAZNOLIKOST“

Održan drugi sastanak projektnih suradnika projekta AGROBIORAZNOLIKOST

Dana 30. rujna 2020. godine, u prostorijama Instituta za poljoprivredu i turizam održan je drugi sastanak suradnika na projektu „Agrobioraznolikost – osnova za prilagodbu i ublažavanje posljedica klimatskih promjena u poljoprivredi“. Sastanku su prisustvovali predstavnici Instituta dr.sc. Smiljana Goreta Ban, dr.sc. Dean Ban, dr.sc. Igor Lukić, dr.sc. Nikola Major, dr.sc. Mario Franić, doktorandice Iva Bažon i Nina Išić te administratorica projekta Martina Begić, zatim predstavnice Instituta Ruđer Bošković dr.sc. Branka Salopek Sondi, dr. sc. Ana Smolko i dr.sc. Iva Pavlović te predstavnice Prirodoslovno – matematičkog fakulteta dr.sc. Nataša Bauer i dr.sc. Mirta Tkalec.   Na sastanku se raspravljalo o radnim zadacima, hodogramu aktivnosti te istraživačkim protokolima temeljem projektnih aktivnosti 2: Tradicijski kultivari kao izvor genetske varijabilnosti za prilagodbu klimatskim promjenama i 3: Mehanizmi tolerancije tradicionalnih vrsta i divljih svojti u funkciji otpornosti i prilagodbe klimatskim promjenama. Riječ je o aktivnostima u okviru kojih će se provesti istraživanja u svrhu odabira genotipova otpornijih na abiotičke stresore. Kao model koristiti će se kolekcija tradicijskih kultivara (30-tak) raštike (por. Brassicaceae) i kolekcija tradicijskih kultivara češnjaka (30-tak) (por. Alliaceae), a kao rezultat očekuje se odabir se kultivara koji se mogu preporučiti za uzgoj u uvjetima suše i/ili visoke temperature. Temeljem selekcije kroz aktivnost 3 istražiti će se mehanizam tolerancije tradicionalnih vrsta i divljih svojti, prikupljenih u aktivnosti 1, u različitim fazama razvoja biljaka. Analizirati će se metaboliti tretiranog i kontrolnog biljnog materijala, odrediti biokemijski markeri stresa, pratiti ekspresiju gena povezanih s prilagodbom na primijenjene stresore, te definirati mogući mehanizam tolerancije na istraživane čimbenike stresa. Osim toga, voditeljica projekta dr.sc. Smiljana Goreta Ban je predstavila ukratko ostale aktivnosti projekta „Agrobioraznolikost“ te…

Nastavi čitati Održan drugi sastanak projektnih suradnika projekta AGROBIORAZNOLIKOST

Objavljeni pozivi na dostavu ponuda za nabavu – AGROBIORAZNOLIKOST

Svim zainteresiranim gospodarskim subjektima - Objavljena su tri Poziva na dostavu ponuda: 1. Poziv na dostavu ponuda - CPV: 85312320-8 Usluge savjetovanja 2. Poziv na dostavu ponuda - CPV: 72212224-5 Izrada WEB stranice 3. Poziv na dostavu ponuda - CPV: 30230000-0 Nabava računalne opreme Za naslovljene predmete nabave natječajnu dokumentaciju i sve dodatne informacije vezane uz navedenu jednostavnu nabavu, možete zatražiti putem elektroničke pošte: ninoslav@iptpo.hr Rok za dostavu ponuda po svim Pozivima je 26.06.2020. u 13,00 sati. Postupci nabave sufinancirani su iz Europskog kohezijskog i strukturnog fonda temeljem poziva na natječaj „Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama (referentni broj: KK.05.1.1.02). Ovaj postupak jednostavne nabave provodi se temeljem odobrenog plana nabave na projektu odobrenom za sufinanciranje naziva: „Agrobioraznolikost - osnova za prilagodbu  i ublažavanje posljedica klimatskih promjena u poljoprivredi“ referentnog broja; KK.05.1.1.02.0005

Nastavi čitati Objavljeni pozivi na dostavu ponuda za nabavu – AGROBIORAZNOLIKOST

Održan prvi sastanak projektnih partnera projekta AGROBIORAZNOLIKOST

Dana 9. lipnja 2020. godine, u prostorijama Instituta za poljoprivredu i turizam održan je prvi sastanak suradnika na projektu „Agrobioraznolikost – osnova za prilagodbu i ublažavanje posljedica klimatskih promjena u poljoprivredi“. Sastanku su prisustvovali predstavnici Instituta dr.sc. Smiljana Goreta Ban, dr.sc. Milan Oplanić, dr.sc. Ana Težak Damijanić i Martina Begić mag.oec. te predstavnici Agronomskog fakulteta izv.prof.dr.sc. Mario Njavro i Tajana Čop mag.ing.agr. Raspravljalo se o daljnjem planu provedbe aktivnosti 5 („Društveno ekonomski aspekti prilagodbe i jačanje otpornosti poljoprivrednog sektora na klimatske promjene“).   Riječ je o aktivnosti koja obuhvaća pripremu te provedbu anketiranja i intervjuiranja dionika poljoprivrednog sektora, a čiji je cilj utvrditi stavove dionika prema aktualnim klimatskim promjenama.     Za provođenje aktivnosti odabrano je područje Jadranske Hrvatske (6 županija) koje se smatra posebno osjetljivim na aktualne klimatske promjene. Kao rezultat provedbe ove aktivnosti očekuje se prijedlog modelnih gospodarstava (u hortikulturnoj proizvodnji) prilagođenih aktualnim klimatskim promjenama.   Na sastanku se raspravljalo o radnim zadacima, hodogramu aktivnosti te raspodjeli radnih zadataka između suradnika projektnog tima. Voditeljica projekta dr.sc. Smiljana Goreta Ban je predstavila ukratko ostale aktivnosti projekta „Agrobioraznolikost“ te upoznala s procedurama izvještavanja.   Da podsjetimo. Spomenuti projekt „Agrobioraznolikost“ provodi se na Institutu od 20. prosinca 2019. godine. Za cilj ima provesti primijenjena istraživanja u ranjivim sektorima poljoprivrede te prirodnih ekosustava i bioraznolikosti kako bi se razvile smjernice za uspješniju prilagodbu klimatskim promjena ova dva ranjiva sektora. Financira se temeljem Poziva za dostavu projektnih prijedloga „Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama“ u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Ukupno trajanje projekta iznosi tri godine odnosno do 20. prosinca 2022. Ukupan budžet…

Nastavi čitati Održan prvi sastanak projektnih partnera projekta AGROBIORAZNOLIKOST

Agrobioraznolikost – osnova za prilagodbu i ublažavanje posljedica klimatskih promjena u poljoprivredi, novi projekt Instituta za poljoprivredu i turizam

Od 20. prosinca 2019. Institut za poljoprivredu i turizam započeo je s realizacijom projekta pod nazivom „Agrobioraznolikost – osnova za prilagodbu i ublažavanje posljedica klimatskih promjena u poljoprivredi“ referentni broj; KK.05.1.1.02.0005. Projekt „Agrobioraznolikost“ financira se temeljem Poziva za dostavu projektnih prijedloga „Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama“ u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.       Ukupno trajanje projekta iznosi tri godine odnosno do 20. prosinca 2022. Ukupan budžet projekta iznosi 3.451.022,48 kn, dok Institut ima budžet od 1.980.141,37 kn od čega je 85% sredstava sufinancirano bespovratnim sredstvima iz EFRR-a. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dodatno će sufinancirati nacionalnu komponentu do 15% vrijednosti prihvatljivih troškova u iznosu do 376.543,36 kn.   U provedbi projekta osim znanstvenika Instituta za poljoprivredu i turizam, kao vodećeg partnera, sudjeluju i znanstvenici iz slijedećih institucija: Institut Ruđer Bošković, Sveučilište u Zagrebu - Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu - Prirodoslovno – matematički fakultet i Institut za more i priobalje Dubrovnik.   Cilj ovog projekta je provesti primijenjena istraživanja u ranjivim sektorima poljoprivrede te u ranjivim prirodnim ekosustavima s naglaskom očuvanja bioraznolikosti. Očekivani rezultati projekta su razvijene jasne smjernice za uspješniju prilagodbu klimatskim promjena u ova dva važna sektora.   Za sve dodatne informacije možete se obratiti Voditeljici projekta dr.sc. Smiljani Goreta Ban ili administratorici projekta Martini Begić mag.oec. telefonom na broj 052/408-326

Nastavi čitati Agrobioraznolikost – osnova za prilagodbu i ublažavanje posljedica klimatskih promjena u poljoprivredi, novi projekt Instituta za poljoprivredu i turizam