2. Radionica: Bioraznolikost – podloga za uspješniju prilagodbu poljoprivrednih kultura klimatskim promjenama

  • Post Author:

Pozivamo Vas na 2. ONLINE radionicu pod nazivom Bioraznolikost –podloga za uspješniju prilagodbu poljoprivrednih kultura klimatskim promjenama koja se organizira u sklopu projekta AGROBIORAZNOLIKOST – osnova za prilagodbu i ublažavanje posljedica klimatskih promjena u poljoprivredi u organizaciji Instituta za poljoprivredu i turizam.

Radionica je namijenjena znanstveno – obrazovnom sektoru, ali i ostalim zainteresiranima s ciljem povećanja dostupnosti podataka i projektnih rezultata o klimatskim promjenama i prilagodbi klimatskim promjenama.

Radionica je organizirana kao online događanje koje će biti moguće pratiti putem ZOOM platforme. Radionica će se održati u četvrtak 24.02.2022. s početkom u 10:00 sati.

Na radionici Vas očekuje 4 predavača i to:

  • Prof. dr. sc. Nenad Jasprica s Instituta za more i priobalje, Sveučilište u Dubrovniku, prezentirat će dio rezultata postignutih provedbom aktivnosti 1 – Prikupljanje divljih svojti i terenska istraživanja staništa.
  • Prof. dr. sc. Mirta Tkalec s Prirodoslovno matematičkog fakulteta, Sveučilište u Zagrebu, prezentirat će dio rezultata postignutih provedbom aktivnosti 3 – Mehanizmi tolerancije tradicionalnih vrsta i divljih svojti u funkciji otpornosti i prilagodbe klimatskim promjenama.
  • Prof. dr. sc. Snježana Kereša s Agronomskog fakulteta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu, prezentirat će dio rezultata postignutih provedbom aktivnosti 4 – Razvoj genetske varijabilnosti za tolerantnost na sušu kod Allium vrsta u uvjetima in vitro.
  • Izv. prof. dr. sc. Boris Lazarević s Agronomskog fakulteta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu, prezentirat će dio rezultata postignutih provedbom aktivnosti 4 – Razvoj genetske varijabilnosti za tolerantnost na sušu kod Allium vrsta u uvjetima in vitro.

Projekt „Agrobioraznolikost“ (KK.05.1.1.02.0005) financira se temeljem Poziva za dostavu projektnih prijedloga „Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama“ u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Ukupan budžet projekta iznosi 3.451.022,48 kn, dok Institut ima budžet od 1.980.141,37 kn od čega je 85% sredstava sufinancirano bespovratnim sredstvima iz EFRR-a.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dodatno sufinancira nacionalnu komponentu do 15% vrijednosti prihvatljivih troškova u iznosu do 376.543,36 kn.  

U provedbi projekta ulogu vodećeg partnera imaju znanstvenici s Instituta za poljoprivredu i turizam, u suradnji s znanstvenicima iz slijedećih institucija: Institut Ruđer Bošković, Sveučilište u Zagrebu – Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu – Prirodoslovno – matematički fakultet i Institut za more i priobalje Dubrovnik – Sveučilište u Dubrovniku.   

Cilj ovog projekta je provesti primijenjena istraživanja u ranjivim sektorima poljoprivrede te u ranjivim prirodnim ekosustavima s naglaskom očuvanja bioraznolikosti. Očekivani rezultati projekta su razvijene jasne smjernice za uspješniju prilagodbu klimatskim promjena u ova dva važna sektora.  

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Voditeljici projekta dr.sc. Smiljani Goreti Ban ili administratorici projekta Ani Čehić mag.ing.agr. na broj 052/408-328 ili mailom: smilja@iptpo.hr ili acehic@iptpo.hr 

Program radionice nalazi se u nastavku:

Program radionice:

Bioraznolikost –podloga za uspješniju prilagodbu poljoprivrednih kultura klimatskim promjenama

  1. veljače 2022. od 10:00 do 11:35

ONLINE događanje putem ZOOM platforme

Join Zoom Meeting

https://us06web.zoom.us/j/86796482424?pwd=cExIblFTb3A3dm1Mc0s1dlZVeElCZz09

09:50 – 10:00             Uključenje sudionika radionice

10:00 – 10:05             Pozdravni govor –

                                      Dr. sc. Dean Ban, ravnatelj Instituta za poljoprivredu i turizam

10:05 – 10:25             Raznolikost i ekologija samoniklih svojti Brassica i Allium na istočnoj obali Jadrana

                                      Prof. dr. sc. Nenad Jasprica, Institut za more i priobalje, Sveučilište u Dubrovniku

10:25 – 10:55             Mehanizmi prilagodbe raštike na povišenu temperaturu i sušu

                                      Prof. dr. sc. Mirta Tkalec, Prirodoslovno matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

10:55 – 11:15             In vitro selekcija i regeneracija češnjaka te multispektralne analize regeneranata u uvjetima stresa                                        suše, Prof. dr. sc. Snježana Kereša i izv. prof. dr. sc. Boris Lazarević, u suradnji  s dr. sc. Ivankom                                            Habuš Jerčić i prof. dr. sc. Snježanom  Bolarić, Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

 11:15 – 11:30            Pitanja i odgovori

11: 30 – 11:35            Pozdravne riječi i zatvaranje radionice – dr. sc. Smiljana Goreta Ban, Institut za poljoprivredu i                                                  turizam

Prijava za sudjelovanje na radionici je obavezna. Prijaviti se možete klikom na link.