Priopćenje s radionice: Utjecaj klimatskih promjena na poljoprivredu u Istri

  • Post Author:

U četvrtak 02.03.2023. s početkom u 18:00 sati održana je radionica: „Utjecaj klimatskih promjena na poljoprivredu u Istri“ u sklopu projekta AGROBIORAZNOLIKOST – osnova za prilagodbu i ublažavanje posljedica klimatskih promjena u poljoprivredi (KK. 05.1.1.02.0005) u organizaciji Instituta za poljoprivredu i turizam.
Ovo je posljednja radionica u sklopu projekta s ciljem širenja javnosti i dostupnosti podataka i projektnih rezultata o klimatskim promjenama i prilagodbi klimatskim promjenama. Cilj projekta Agrobioraznolikost je provesti primijenjena istraživanja u ranjivim sektorima poljoprivrede te u ranjivim prirodnim ekosustavima s naglaskom očuvanja bioraznolikosti. Očekivani rezultati projekta su razvijene jasne smjernice za uspješniju prilagodbu klimatskim promjena u ova dva važna sektora. Planirani rezultati ostvariti će se putem nekoliko aktivnosti: 1) Prikupljanje divljih svojti i terenska istraživanja staništa, 2) Tradicijski kultivari kao izvor genetske varijabilnosti za prilagodbu klimatskim promjenama, 3) Mehanizmi tolerancije tradicionalnih vrsta i divljih svojti u funkciji otpornosti i prilagodbe klimatskim promjenama, 4) Razvoj genetske varijabilnosti za tolerantnost na sušu kod Allium vrsta u uvjetima in vitro, 5) Društveno-ekonomski aspekti prilagodbe i jačanje otpornosti poljoprivrednog sektora na klimatske promjene, te kroz aktivnosti Jačanja svijesti šire javnosti o klimatskim promjenama i prilagodbi klimatskim promjenama, Javnost i dostupnost podataka i projektnih rezultata, Upravljanje projektom, te Promidžba i vidljivost.
Projekt „Agrobioraznolikost“ financira se temeljem Poziva za dostavu projektnih prijedloga „Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama“ u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. U provedbi projekta osim znanstvenika Instituta za poljoprivredu i turizam, kao vodećeg partnera, sudjeluju i znanstvenici iz slijedećih institucija: Institut Ruđer Bošković, Sveučilište u Zagrebu – Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu – Prirodoslovno – matematički fakultet i Institut za more i priobalje Dubrovnik.
Na radionici bilo je moguće sudjelovati dolaskom na lokaciju Dom obrtnika, na adresi Partizanska 5a Poreč.
Radionica je bila koncipirana u obliku 4 izlaganja. Prvo izlaganje održala je dr. sc. Smiljana Goreta Ban voditeljica projekta s Instituta za poljoprivredu i turizam, gdje je iskazala problematiku Klimatskih promjene i njihovih ograničenja i izazova u hortikulturi. Drugo predavanje održao je dr. sc. Milan Oplanić s Instituta za poljoprivredu i turizam, voditelj aktivnosti 5: Društveno – ekonomski aspekti prilagodbe i jačanja otpornosti poljoprivrednog sektora na klimatske promjene. U prezentaciji iznio je rezultate o stavovima poljoprivrednika o klimatskim promjenama. Treće predavanje održao je gost Petar Radovan mag.ing.agr., s portala Istramet, a u svojoj prezentaciji prezentirao je trend Klimatskih promjena u Istri. Posljednje predavanje održala je dr. sc. Tajana Čop suradnica na aktivnosti 5, na temu upravljanja rizikom u poljoprivredi.
Na kraju radionice voditeljica projekta dr. sc. Smiljana Goreta Ban se zahvalila predavačima i pozdravila sudionike radionice, ta zatvorila istu.
Radionica je okupila 30-ak sudionika koji su iskazali interes prema prezentiranoj tematici, a ujedno sudionici radionice dobili su promotivne materijale pripremljene u sklopu projekta u cilju dodatne vidljivosti.