Predstavljanje rada: Photosynthetic response to drought stress of two kale landraces na Međunarodnom Simpoziju Agronoma u Vodicama

  • Post Author:

U sklopu aktivnosti A7 Javnost i dostupnost podataka i projektnih rezultata, suradnici na projektu iz Instituta za poljoprivredu i turizam Poreč sudjelovali su na 56. Hrvatskom i 16. Međunarodnom simpoziju Agronoma u Vodicama od 06. do 08.09.2021.

Na Simpoziju predstavljen je dio rezultata postignutih u aktivnosti „A2: Tradicijski kultivari kao izvor genetske varijabilnosti za prilagodbu klimatskim promjenama“. Rezultati su predstavljeni usmenom prezentacijom rada pod naslovom: „Photosynthetic response to drought stress of two kale landraces”, autora: Nina Išić, Dean Ban, Mario Franić, Sara Godena i Smiljana Goreta Ban.