4. Radionica: Smjernice za prilagodbu poljoprivrede klimatskim promjenama

  • Post Author:

Pozivamo Vas na radionicu pod nazivom Smjernice za prilagodbu poljoprivrede klimatskim promjenama koja se organizira u sklopu projekta AGROBIORAZNOLIKOST – osnova za prilagodbu i ublažavanje posljedica klimatskih promjena u poljoprivredi u organizaciji Instituta za poljoprivredu i turizam, Poreč.

Radionica je organizirana kao dvodnevno znanstveno – stručno događanje, a namijenjena je znanstvenoj i široj javnosti s ciljem povećanja dostupnosti podataka i projektnih rezultata.

Radionica će se održati u utorak 15.11. i srijedu 16.11.2022. u Studentskom centru (manja dvorana za sastanke), Marka Marojice 2b,  20 000 Dubrovnik.

 

Program radionice:

Prvi dan / Utorak / 15.11.2022.

10:00  – 10:30 Registracija sudionika radionice

10:30 – Pozdravni govor, izv. prof. dr. sc. Marijana Pećarević, dipl. ing. biol., prorektorica za međunarodnu suradnju i znanost Sveučilišta u Dubrovniku

10:35  – Pozdravni govor, dr. sc. Dean Ban, ravnatelj, Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč

10:40 – Pozdravni govor voditeljice projekta i kratki opis projekta, dr. sc. Smiljana Goreta Ban, Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč

11:00 – Predstavljanje rezultata aktivnosti 1: Prikupljanje divljih svojti i terenska istraživanja staništa, prof. dr. sc. Nenad Jasprica, Institut za more i priobalje, Sveučilište u Dubrovniku  

11:20 – Predstavljanje rezultata aktivnosti 2: Tradicijski kultivari kao izvor genetske varijabilnosti za prilagodbu klimatskim promjenama, Nina Išić, mag. ing. agr., Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč

11:40 – Pauza za kavu

12:00 – Predstavljanje rezultata aktivnosti 3: Mehanizmi tolerancije tradicionalnih vrsta i divljih svojti kupušnjača i njihova uloga u prilagodbi klimatskim promjenama, izv. prof. dr. sc. Nataša Bauer, Prirodoslovno – matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

12:20 – Predstavljanje rezultata aktivnosti 4: Razvoj genetske varijabilnosti za tolerantnost na sušu kod češnjaka u uvjetima in vitro, prof. dr. sc. Snježana Kereša, prof. dr. sc. Snježana Bolarić, izv. prof. dr. sc. Boris Lazarević, Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu 

12:40 – Predstavljanje rezultata aktivnosti 5: Društveno – ekonomski aspekti prilagodbe i jačanja otpornosti poljoprivrednog sektora na klimatske promjene, dr. sc. Tajana Čop, Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu 

13:00 – Predstavljanje promotivnih i disimilacijskih aktivnosti na projektu, dr. sc. Ana Čehić Marić, Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč

13:15 – Rasprava

13:30 – Ručak

 

Drugi dan / Srijeda / 16.11.2022. 

 

09:00  – 09:30 Registracija sudionika radionice

09:30 – Predstavljanje brošure i priručnika iz aktivnosti 5: Društveno – ekonomski aspekti prilagodbe i jačanja otpornosti poljoprivrednog sektora na klimatske promjene, dr. sc. Ana Čehić Marić, Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč

10:00 – Panel: Klimatski izazovi u poljoprivredi i okolišu Jadranske Hrvatske

Uvodno izlaganje, dr. sc. Smiljana Goreta Ban, Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč

Moderator: dr. sc. Smiljana Goreta Ban, Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč

Panelisti:

  1. sc. Ana Težak Damijanić, Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč,

izv. prof. dr.sc. Marijana Pećarević, dipl. ing. biol., prorektorica za međunarodnu suradnju i znanost Sveučilišta u Dubrovniku,

izv. prof. dr. sc. Josip Mikuš, dipl. ing. biol., Odjel primijenjene ekologije, Sveučilište u Dubrovniku,

  1. sc. Ivo Mujo, pomoćnik pročelnika Upravnog odjela za poduzetništvo, turizam i more Dubrovačko – neretvanske županije, predsjednik Udruge Agroturizam Konavle
  2. sc. Branka Salopek Sondi, Institut Ruđer Bošković, Zagreb

11:00 – Rasprava

11:30 – Umrežavanje

12:00 – Ručak

Molim Vas da dolazak na radionicu potvrdite prijavom putem obrasca.

  • Osnovne informacije o projektu Agrobioraznolikost:

Projekt „Agrobioraznolikost“ (KK.05.1.1.02.0005) financira se temeljem Poziva za dostavu projektnih prijedloga „Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama“ u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Ukupan budžet projekta iznosi 3.451.022,48 kn, dok Institut ima budžet od 1.980.141,37 kn od čega je 85% sredstava sufinancirano bespovratnim sredstvima iz EFRR-a.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dodatno sufinancira nacionalnu komponentu do 15% vrijednosti prihvatljivih troškova u iznosu do 376.543,36 kn.  

U provedbi projekta ulogu vodećeg partnera imaju znanstvenici s Instituta za poljoprivredu i turizam, u suradnji s znanstvenicima iz slijedećih institucija: Institut Ruđer Bošković, Sveučilište u Zagrebu – Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu – Prirodoslovno – matematički fakultet i Institut za more i priobalje Dubrovnik – Sveučilište u Dubrovniku.   

Cilj ovog projekta je provesti primijenjena istraživanja u ranjivim sektorima poljoprivrede te u ranjivim prirodnim ekosustavima s naglaskom očuvanja bioraznolikosti. Očekivani rezultati projekta su razvijene jasne smjernice za uspješniju prilagodbu klimatskim promjena u ova dva važna sektora.  

Za sve dodatne informacije možete se obratiti administratorici projekta dr.sc. Ani Čehić Marić  na broj 052/408-328 ili mailom: acehic@iptpo.hr ili smilja@iptpo.hr