Objavljen rad: Altered Root Growth, Auxin Metabolism and Distribution in Arabidopsis thaliana Exposed to Salt and Osmotic Stress

  • Post Author:

Rad pod naslovom: Altered Root Growth, Auxin Metabolism and Distribution in Arabidopsis thaliana Exposed to Salt and Osmotic Stress, objavljen je u koautorstvu: Ana Smolko, Nataša Bauer, Iva Pavlović, Aleš Penčik, Ondrej Novák i Branka Salopek-Sondi. Rad je nastao iz dijela rezultata projekta Agrobioraznolikost, aktivnost 3: Mehanizmi tolerancije tradicionalnih vrsta i divljih svojti u funkciji otpornosti i prilagodbe klimatskim promjenama.

Rad je u cijelosti moguće pogledati klikom na donju sliku ili putem web stranice časopisa:   https://www.mdpi.com/1422-0067/22/15/7993