Objavljen rad: Salinity Stress as an Elicitor for Phytochemicals and Minerals Accumulation in Selected Leafy Vegetables of Brassicaceae

  • Post Author:

Rad pod naslovom: Salinity Stress as an Elicitor for Phytochemicals and Minerals Accumulation in Selected Leafy Vegetables of Brassicaceae, objavljen je u koautorstvu: Dunja Šamec , Ida Linić i Branka Salopek-Sondi. Rad je nastao iz dijela rezultata projekta Agrobioraznolikost, aktivnost 3: Mehanizmi tolerancije tradicionalnih vrsta i divljih svojti u funkciji otpornosti i prilagodbe klimatskim promjenama.

Rad je u cijelosti moguće pogledati klikom na donju sliku ili putem web stranice časopisa  https://www.mdpi.com/2073-4395/11/2/361