Objavljen rad: Production of Virus-Free Garlic Plants through Somatic Embryogenesis

  • Post Author:

Rad pod naslovom: Production of Virus-Free Garlic Plants through Somatic Embryogenesis, objavljen u koautorstvu: Kereša, Snježana; Kurtović, Katarina; Goreta Ban, Smiljana; Vončina, Darko; Habuš Jerčić, Ivanka; Bolarić, Snježana; Lazarević, Boris; Godena, Sara; Ban, Dean; Bošnjak Mihovilović, Anita. Rad je nastao iz dijela rezultata projekta Agrobioraznolikost, aktivnost 4: Razvoj genetske varijabilnosti za tolerantnost na sušu kod Allium vrsta u uvjetima in vitro.

Rad je u cijelosti moguće pogledati klikom na donju sliku ili putem web stranice časopisa:   https://www.mdpi.com/2073-4395/11/5/876