Priopćenje s radionice: Smjernice za prilagodbu poljoprivrede klimatskim promjenama

  • Post Author:

U utorak 15.11.2022. s početkom u 10:30 sati i u srijedu 16.11.2022. s početkom u 09:30 sati održana je radionica: Smjernice za prilagodbu poljoprivrede klimatskim promjenama u sklopu projekta AGROBIORAZNOLIKOST – osnova za prilagodbu i ublažavanje posljedica klimatskih promjena u poljoprivredi (KK. 05.1.1.02.0005) u organizaciji Instituta za poljoprivredu i turizam, u Dubrovniku, na lokaciji Studentskog centra Marka Marojice 2b.

Ovo je četvrta od nekoliko radionica planiranih u sklopu projekta s ciljem širenja javnosti i dostupnosti podataka i projektnih rezultata o klimatskim promjenama i prilagodbi klimatskim promjenama. Cilj projekta Agrobioraznolikost je provesti primijenjena istraživanja u ranjivim sektorima poljoprivrede te u ranjivim prirodnim ekosustavima s naglaskom očuvanja bioraznolikosti. Očekivani rezultati projekta su razvijene jasne smjernice za uspješniju prilagodbu klimatskim promjena u ova dva važna sektora. Planirani rezultati ostvariti će se putem nekoliko aktivnosti: 1) Prikupljanje divljih svojti i terenska istraživanja staništa, 2) Tradicijski kultivari kao izvor genetske varijabilnosti za prilagodbu klimatskim promjenama, 3) Mehanizmi tolerancije tradicionalnih vrsta i divljih svojti u funkciji otpornosti i prilagodbe klimatskim promjenama, 4) Razvoj genetske varijabilnosti za tolerantnost na sušu kod Allium vrsta u uvjetima in vitro, 5) Društveno-ekonomski aspekti prilagodbe i jačanje otpornosti poljoprivrednog sektora na klimatske promjene, te kroz aktivnosti Jačanja svijesti šire javnosti o klimatskim promjenama i prilagodbi klimatskim promjenama, Javnost i dostupnost podataka i projektnih rezultata, Upravljanje projektom, te Promidžba i vidljivost.

Projekt „Agrobioraznolikost“ financira se temeljem Poziva za dostavu projektnih prijedloga „Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama“ u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. U provedbi projekta osim znanstvenika Instituta za poljoprivredu i turizam, kao vodećeg partnera, sudjeluju i znanstvenici iz slijedećih institucija: Institut Ruđer Bošković, Sveučilište u Zagrebu – Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu – Prirodoslovno – matematički fakultet i Institut za more i priobalje Dubrovnik.  

Na radionici bilo je moguće sudjelovati osobnim dolaskom u Studentski centar Dubrovnik.

U utorak 15.11.2022. na otvorenju radionice izv. prof. dr. sc. Marijana Pećarević, dipl. ing. biol., prorektorica za međunarodnu suradnju i znanost Sveučilišta u Dubrovniku pozdravila je sve prisutne, te zažalila ugodan rad svima. Nakon toga voditeljica projekta je pozdravila sve okupljene, te ukratko predstavila projekt Agrobioraznolikst. Prof. dr. sc. Nenad Jasprica s Instituta za more i priobalje, Sveučilište u Dubrovniku predstavio je rezultate aktivnosti 1. Prikupljanje divljih svojti i terenska istraživanja staništa. Nina Išić mag. ing. agr. s Instituta za poljoprivredu i turizam u svojoj prezentaciji osvrnula se na rezultate aktivnosti 2: Tradicijski kultivari kao izvor genetske varijabilnosti za prilagodbu klimatskim promjenama. Rezultate aktivnost 3: Mehanizmi tolerancije tradicionalnih vrsta i divljih svojti kupušnjača i njihova uloga u prilagodbi klimatskim promjenama predstavila je izv. prof. dr. sc. Nataša Bauer s Prirodoslovno – matematičkog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu. Nadalje prof. dr. sc. Snježana Kereša sa suradnicima je spremila prezentaciju gdje je predstavila rezultate aktivnosti 4: Razvoj genetske varijabilnosti za tolerantnost na sušu kod češnjaka u uvjetima in vitro. Dio projekta s temom o društveno – ekonomskim aspektima prilagodbe i jačanja otpornosti poljoprivrednog sektora na klimatske promjene predstavila je dr. sc. Tajana Čop s Agronomskog fakulteta, Sveučilište u Zagrebu. Na posljetku prvog dana radionice dr. sc. Ana Čehić Marić s Instituta za poljoprivredu i turizam predstavila je dosad provedene aktivnosti diseminacije projektnih rezultata. Nakon svih izlaganja razvila se konstruktivna rasprava, te su svi sudionici s zanimanjem se uključili.

Drugi dan radionice, srijeda 16.11.2022. započeo je predstavljanjem brošure i priručnika nastalih iz rezultata aktivnosti 5: Društveno – ekonomski aspekti prilagodbe i jačanja otpornosti poljoprivrednog sektora na klimatske promjene, predstavljanje obavljeno je u obliku prezentacije od strane dr. sc. Ana Čehić Marić s Instituta za poljoprivredu i turizam. Nakon toga slijedila je panel rasprava na temu Klimatski izazovi u poljoprivredi i okolišu Jadranske Hrvatske. Panel je modelirala voditeljica projekta dr. sc. Smiljana Goreta Ban, a predviđeni panelisti bili su: dr. sc. Ana Težak Damijanić, Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč, izv. prof. dr.sc. Marijana Pećarević, dipl. ing. biol., prorektorica za međunarodnu suradnju i znanost Sveučilišta u Dubrovniku, izv. prof. dr. sc. Josip Mikuš, dipl. ing. biol., Odjel primijenjene ekologije, Sveučilište u Dubrovniku, mr. sc. Ivo Mujo, pomoćnik pročelnika Upravnog odjela za poduzetništvo, turizam i more Dubrovačko – neretvanske županije, predsjednik Udruge Agroturizam Konavle, dr. sc. Branka Salopek Sondi, Institut Ruđer Bošković, Zagreb. Nažalost svi predviđeni panelisti naknadnom isprikom ispričali su se da nemogu prisstvovati panelu. Iz navednog panle rasprava odvijala se između:  dr. sc. Ana Težak Damijanić, Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč, izv. prof. dr. sc. Josip Mikuš, dipl. ing. biol., Odjel primijenjene ekologije, Sveučilište u Dubrovniku, te dr. sc. Branka Salopek Sondi, Institut Ruđer Bošković, Zagreb. U raspravu se uključila i publika, te je na taj način rasprava dobila novu dimenziju obzirom da su se u istu uključili sudionici radionice s različitim područjem djelovanja.

Radionica je okupila više od 40 posjetitelja.