Contribution to the syntaxonomy of plant communities with insular endemic species of genus Brassica (southern Croatia)

  • Post Author:

Rad pod naslovom: Contribution to the syntaxonomy of plant
communities with insular endemic species
of genus Brassica (southern Croatia), objavljen je u koautorstvu: Nenad Jasprica i Vanja Stemenković,  Rad je nastao iz dijela rezultata projekta Agrobioraznolikost, aktivnost 1: Prikupljanje divljih svojti i terenska istraživanja staništa. Rad je objavljen u Časopisu Hacquetia. DOI: 10.2478/hacq-2022-0019