Objavljen rad: Antioxidant and Antiproliferative Activities of Kale (Brassica oleracea L. Var. acephala DC.) and Wild Cabbage (Brassica incana Ten.) Polyphenolic Extracts

  • Post Author:

Rad pod naslovom: Antioxidant and Antiproliferative Activities of Kale (Brassica oleracea L. Var. acephala DC.) and Wild Cabbage (Brassica incana Ten.) Polyphenolic Extracts, objavljen je u koautorstvu Dario Lučić,  Iva Pavlović, Lidija Brkljačić, Sandro Bogdanović, Vladimir Farkaš , Andrea Cedilak , Lucia Nanić, Ivica Rubelj i Branka Salopek-Sondi 1, . Rad je nastao iz dijela rezultata projekta Agrobioraznolikost, aktivnost 3: Mehanizmi tolerancije tradicionalnih vrsta i divljih svojti u funkciji otpornosti i prilagodbe kliamtskim promjenama. Rad je objavljen u Časopisu Molecules, 28(4), 1840.

Rad je u cijelosti moguće pogledati putem web stranice časopisa: https://www.mdpi.com/1420-3049/28/4/1840