Prezentacija dijela projektnih rezultata na 57. Hrvatskom i 17. međunarodnom simpoziju Agronoma

  • Post Author:

Na 57. Hrvatskom i 17. međunarodnom simpoziju Agronoma održanom u Vodicama, od 19.-24. lipnja 2022. prezentiran je dio projektnih rezultata projekta Agrobioraznolikost. Prezentirani su rezultati iz aktivnosti 2-Tradicijski kultivari kao izvor genetske variabilnosti za prilagodbu klimatskim promjenama, te aktivnosti 5-Društveno-ekonomski aspekti prilagodbe i jačanja otpornosti poljoprivrednog sektora na klimatske promjene. Rezultati su prezentirani u obliku usmenih prezentacija i postera.