Ekspedicija na otoke Korčulu i Sušac

  • Post Author:

U sklopu aktivnosti 1: Prikupljanje divljih svojti i terenska istraživanja staništa od 5. do 8. srpnja 2022. provedena je ekspedicija na otoke Korčulu i Sušac. Ekspedicija je imala za cilj identifikaciju pojedinih svojti iz porodica Brassicaceae i Aliaceae. U ekspediciji sudjelovali su suradnici na projektu: Smiljana Goreta Ban, Dean Ban, Nina Išić, Martina Begić, Mirta Tkalec, Nataša Bauer, Branka Salopek Sondi i Nenad Jasprica.