Ekspedicija na otoke Korčulu i Sušac

U sklopu aktivnosti 1: Prikupljanje divljih svojti i terenska istraživanja staništa od 5. do 8. srpnja 2022. provedena je ekspedicija na otoke Korčulu i Sušac. Ekspedicija je imala za cilj identifikaciju pojedinih svojti iz porodica Brassicaceae i Aliaceae. U ekspediciji sudjelovali su suradnici na projektu: Smiljana Goreta Ban, Dean Ban, Nina Išić, Martina Begić, Mirta Tkalec, Nataša Bauer, Branka Salopek Sondi i Nenad Jasprica.

Nastavi čitati Ekspedicija na otoke Korčulu i Sušac

Prezentacija dijela projektnih rezultata na 57. Hrvatskom i 17. međunarodnom simpoziju Agronoma

Na 57. Hrvatskom i 17. međunarodnom simpoziju Agronoma održanom u Vodicama, od 19.-24. lipnja 2022. prezentiran je dio projektnih rezultata projekta Agrobioraznolikost. Prezentirani su rezultati iz aktivnosti 2-Tradicijski kultivari kao izvor genetske variabilnosti za prilagodbu klimatskim promjenama, te aktivnosti 5-Društveno-ekonomski aspekti prilagodbe i jačanja otpornosti poljoprivrednog sektora na klimatske promjene. Rezultati su prezentirani u obliku usmenih prezentacija i postera.

Nastavi čitati Prezentacija dijela projektnih rezultata na 57. Hrvatskom i 17. međunarodnom simpoziju Agronoma

Predstavljeni rezultati projekta na VIII International Symposium on Edible Alliums

 Suradnica na projektu asistentica Nina Išić mag.ing.agr., predstavila je 24.05.2022. dio rezultata aktivnost 2: Tradicijski kultivari kao izvor genetske varijabilnosti za prilagodbu klimatskim promjenama, projekta Agrobioraznolikost. Rezultati su predstavljeni na VIII International Symposium on Edible Alliums od 23. – 25.05.2022. koji je održan u online okuženju. Suradnica je održala prezentaciju pod nazivom: Early response of garlic landraces to drought stress through photosynthetic parameters, u koautorstu: N. Išić, M. Franić, M. Sivec, D. Ban, N. Major, S.G. Ban

Nastavi čitati Predstavljeni rezultati projekta na VIII International Symposium on Edible Alliums

Predstavljanje projekta Agrobioraznolikost učenicima Srednje Škole Mate Balota – Poreč

Suradnice na projektu Agrobioraznolikost Nina Išić i Ana Čehić predstavile su projekt i dio rezultata aktivnosti A2: Tradicijski kultivari kao izvor genetske varijabilnosti za prilagodbu klimatskim promjenama i A5: Društveno - ekonomski aspekti prilagodbe i jačanja otpornosti poljoprivrednog sektora na klimatske promjene, učenicima Srednje Škole Mate Balota Poreč. Prezentacija učenicima odvijala se u učinici srednje škole, 13.04.2022. Učenici su iskazali interes za predstavljene rezultate, te razvili konstruktivnu raspravu s predavačicama. 

Nastavi čitati Predstavljanje projekta Agrobioraznolikost učenicima Srednje Škole Mate Balota – Poreč

Snimak 2. radionice: Bioraznolikost – podloga za uspješniju prilagodbu poljoprivrednih kultura klimatskim promjenama

Snimak 2. radionice pod nazivom Bioraznolikost – podloga za uspješniju prilagodbu poljoprivrednih kultura klimatskim promjenama u sklopu projekta AGROBIORAZNOLIKOST – osnova za prilagodbu i ublažavanje posljedica klimatskih promjena u poljoprivredi u organizaciji Instituta za poljoprivredu i turizam dostupan je online za pregledavanje.Radionica je bila namijenjena široj javnosti i znanstvenicima s ciljem jačanja svijesti o klimatskim promjenama i prilagodbi klimatskim promjenama. Radionica je bila organizirana kao online događanje putem ZOOM-a. Radionica je održana u četvrtak 24.02.2022. s početkom u 10:00 sati.Radionica je bila koncipirana u obliku 3 izlaganja. Prvo izlaganje održao je prof. dr. sc. Nenad Jasprica s Instituta za more i priobalje, Sveučilište u Dubrovniku, gdje je iznio rezultate postignute provedbom aktivnosti 1: Prikupljanje divljih svojti i terenska istraživanja staništa, a prezentacija nosila je naziv: Raznolikost i ekologija samoniklih svojti Brassica i Allium na istočnoj obali Jadrana. Zatim je prof. dr. sc. Mirta Tkalec s Prirodoslovno matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, predstavila rezultate iz aktivnosti 3 - Mehanizmi tolerancije tradicionalnih vrsta i divljih svojti u funkciji otpornosti i prilagodbe klimatskim promjenama, pod naslovom: Mehanizmi prilagodbe raštike na povišenu temperaturu i sušu. Na posljetku suradnici s Agronomskog fakulteta, Sveučilište u Zagrebu prof. dr. sc. Kereša i prof. dr. sc. Lazarević predstavili su dio rezultata postignutih provedbom aktivnosti 4 - Razvoj genetske varijabilnosti za tolerantnost na sušu Allium vrsta u uvjetima in vitro, pod naslovom: In vitro selekcija i regeneracija češnjaka te multispektralne analize regeneranata u uvjetima stresa suše. Na kraju radionice voditeljica projekta dr. sc. Smiljana Goreta Ban se zahvalila predavačima i pozdravila sudionike radionice, ta zatvorila istu.https://youtu.be/AfvQFN3Dimc

Nastavi čitati Snimak 2. radionice: Bioraznolikost – podloga za uspješniju prilagodbu poljoprivrednih kultura klimatskim promjenama

Priopćenje s 2. radionice: Bioraznolikost – podloga za uspješniju prilagodbu poljoprivrednih kultura klimatskim promjenama

U četvrtak 24.02.2022. s početkom u 10:00 sati održana je online radionica: Bioraznolikost - podloga za uspješniju prilagodbu poljoprivrednih kultura klimatskim promjenama u sklopu projekta AGROBIORAZNOLIKOST – osnova za prilagodbu i ublažavanje posljedica klimatskih promjena u poljoprivredi (KK. 05.1.1.02.0005) u organizaciji Instituta za poljoprivredu i turizam.Ovo je druga od nekoliko radionica planiranih u sklopu projekta s ciljem širenja javnosti i dostupnosti podataka i projektnih rezultata o klimatskim promjenama i prilagodbi klimatskim promjenama. Cilj projekta Agrobioraznolikost je provesti primijenjena istraživanja u ranjivim sektorima poljoprivrede te u ranjivim prirodnim ekosustavima s naglaskom očuvanja bioraznolikosti. Očekivani rezultati projekta su razvijene jasne smjernice za uspješniju prilagodbu klimatskim promjena u ova dva važna sektora. Planirani rezultati ostvariti će se putem nekoliko aktivnosti: 1) Prikupljanje divljih svojti i terenska istraživanja staništa, 2) Tradicijski kultivari kao izvor genetske varijabilnosti za prilagodbu klimatskim promjenama, 3) Mehanizmi tolerancije tradicionalnih vrsta i divljih svojti u funkciji otpornosti i prilagodbe klimatskim promjenama, 4) Razvoj genetske varijabilnosti za tolerantnost na sušu kod Allium vrsta u uvjetima in vitro, 5) Društveno-ekonomski aspekti prilagodbe i jačanje otpornosti poljoprivrednog sektora na klimatske promjene, te kroz aktivnosti Jačanja svijesti šire javnosti o klimatskim promjenama i prilagodbi klimatskim promjenama, Javnost i dostupnost podataka i projektnih rezultata, Upravljanje projektom, te Promidžba i vidljivost.Projekt „Agrobioraznolikost“ financira se temeljem Poziva za dostavu projektnih prijedloga „Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama“ u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. U provedbi projekta osim znanstvenika Instituta za poljoprivredu i turizam, kao vodećeg partnera, sudjeluju i znanstvenici iz slijedećih institucija: Institut Ruđer Bošković, Sveučilište u Zagrebu – Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu –…

Nastavi čitati Priopćenje s 2. radionice: Bioraznolikost – podloga za uspješniju prilagodbu poljoprivrednih kultura klimatskim promjenama

Objavljen rad: Production of Virus-Free Garlic Plants through Somatic Embryogenesis

Rad pod naslovom: Production of Virus-Free Garlic Plants through Somatic Embryogenesis, objavljen u koautorstvu: Kereša, Snježana; Kurtović, Katarina; Goreta Ban, Smiljana; Vončina, Darko; Habuš Jerčić, Ivanka; Bolarić, Snježana; Lazarević, Boris; Godena, Sara; Ban, Dean; Bošnjak Mihovilović, Anita. Rad je nastao iz dijela rezultata projekta Agrobioraznolikost, aktivnost 4: Razvoj genetske varijabilnosti za tolerantnost na sušu kod Allium vrsta u uvjetima in vitro. Rad je u cijelosti moguće pogledati klikom na donju sliku ili putem web stranice časopisa:   https://www.mdpi.com/2073-4395/11/5/876

Nastavi čitati Objavljen rad: Production of Virus-Free Garlic Plants through Somatic Embryogenesis

2. Radionica: Bioraznolikost – podloga za uspješniju prilagodbu poljoprivrednih kultura klimatskim promjenama

Pozivamo Vas na 2. ONLINE radionicu pod nazivom Bioraznolikost –podloga za uspješniju prilagodbu poljoprivrednih kultura klimatskim promjenama koja se organizira u sklopu projekta AGROBIORAZNOLIKOST – osnova za prilagodbu i ublažavanje posljedica klimatskih promjena u poljoprivredi u organizaciji Instituta za poljoprivredu i turizam.Radionica je namijenjena znanstveno – obrazovnom sektoru, ali i ostalim zainteresiranima s ciljem povećanja dostupnosti podataka i projektnih rezultata o klimatskim promjenama i prilagodbi klimatskim promjenama.Radionica je organizirana kao online događanje koje će biti moguće pratiti putem ZOOM platforme. Radionica će se održati u četvrtak 24.02.2022. s početkom u 10:00 sati.Na radionici Vas očekuje 4 predavača i to:Prof. dr. sc. Nenad Jasprica s Instituta za more i priobalje, Sveučilište u Dubrovniku, prezentirat će dio rezultata postignutih provedbom aktivnosti 1 – Prikupljanje divljih svojti i terenska istraživanja staništa.Prof. dr. sc. Mirta Tkalec s Prirodoslovno matematičkog fakulteta, Sveučilište u Zagrebu, prezentirat će dio rezultata postignutih provedbom aktivnosti 3 – Mehanizmi tolerancije tradicionalnih vrsta i divljih svojti u funkciji otpornosti i prilagodbe klimatskim promjenama.Prof. dr. sc. Snježana Kereša s Agronomskog fakulteta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu, prezentirat će dio rezultata postignutih provedbom aktivnosti 4 – Razvoj genetske varijabilnosti za tolerantnost na sušu kod Allium vrsta u uvjetima in vitro.Izv. prof. dr. sc. Boris Lazarević s Agronomskog fakulteta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu, prezentirat će dio rezultata postignutih provedbom aktivnosti 4 – Razvoj genetske varijabilnosti za tolerantnost na sušu kod Allium vrsta u uvjetima in vitro.Projekt „Agrobioraznolikost“ (KK.05.1.1.02.0005) financira se temeljem Poziva za dostavu projektnih prijedloga „Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama“ u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.Ukupan budžet projekta iznosi 3.451.022,48…

Nastavi čitati 2. Radionica: Bioraznolikost – podloga za uspješniju prilagodbu poljoprivrednih kultura klimatskim promjenama

Objavljen rad: Evaluation of reference genes for RT-qPCR gene expression analysis in Arabidopsis thaliana exposed to elevated temperatures

Rad pod naslovom: Evaluation of reference genes for RT-qPCR gene expression analysis in Arabidopsis thaliana exposed to elevated temperatures, objavljen u koautorstvu:  Škiljaica, M. Jagić, T. Vuk, D. Leljak Levanić, N. Bauer i L. Markulin. Rad je nastao iz dijela rezultata projekta Agrobioraznolikost, aktivnost 3: Mehanizmi tolerancije tradicionalnih vrsta i divljih svojti u funkciji otpornosti i prilagodbe klimatskim promjenama. Rad je u cijelosti moguće pogledati klikom na donju sliku ili putem web stranice časopisa:   https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/plb.13382

Nastavi čitati Objavljen rad: Evaluation of reference genes for RT-qPCR gene expression analysis in Arabidopsis thaliana exposed to elevated temperatures

Objavljen rad: Ograničavajući čimbenici prilagodbe poljoprivrednih gospodarstava klimatskim promjenama

Rad pod naslovom: Ograničavajući čimbenici prilagodbe poljoprivrednih gospodarstava klimatskim promjenama, objavljen je u koautorstvu: Milan Oplanić, Tajana Čop, Mario Njavro, Martina Begić, Smiljana Goreta Ban, Ana Čehić. Rad je nastao iz dijela rezultata projekta Agrobioraznolikost, aktivnost 5: Društveno – ekonomski aspekti prilagodbe i jačanja otpornosti poljoprivrednog sektora na klimatske promjene. Rad je objavljen u Zborniku radova sa Simpozija Agronoma 2021.  Rad je u cijelosti moguće pogledati klikom na donju sliku ili putem web stranice časopisa:   https://hrcak.srce.hr/clanak/391524

Nastavi čitati Objavljen rad: Ograničavajući čimbenici prilagodbe poljoprivrednih gospodarstava klimatskim promjenama