Objavljen rad: Salinity Stress as an Elicitor for Phytochemicals and Minerals Accumulation in Selected Leafy Vegetables of Brassicaceae

Rad pod naslovom: Salinity Stress as an Elicitor for Phytochemicals and Minerals Accumulation in Selected Leafy Vegetables of Brassicaceae, objavljen je u koautorstvu: Dunja Šamec , Ida Linić i Branka Salopek-Sondi. Rad je nastao iz dijela rezultata projekta Agrobioraznolikost, aktivnost 3: Mehanizmi tolerancije tradicionalnih vrsta i divljih svojti u funkciji otpornosti i prilagodbe klimatskim promjenama.Rad je u cijelosti moguće pogledati klikom na donju sliku ili putem web stranice časopisa  https://www.mdpi.com/2073-4395/11/2/361

Nastavi čitati Objavljen rad: Salinity Stress as an Elicitor for Phytochemicals and Minerals Accumulation in Selected Leafy Vegetables of Brassicaceae

Objavljen rad: The Role of Polyphenols in Abiotic Stress Response: The Influence of Molecular Structure

Rad pod naslovom: The Role of Polyphenols in Abiotic Stress Response: The Influence of Molecular Structure, objavljen je u koautorstvu: Dunja Šamec, Erna Karalija, Ivana Šola, Valerija Vujčić Bok i Branka Salopek-Sondi. Rad je nastao iz dijela rezultata projekta Agrobioraznolikost, aktivnost 3: Mehanizmi tolerancije tradicionalnih vrsta i divljih svojti u funkciji otpornosti i prilagodbe klimatskim promjenama.Rad je u cijelosti moguće pogledati klikom na donju sliku ili putem web stranice časopisa:  https://www.mdpi.com/2223-7747/10/1/118

Nastavi čitati Objavljen rad: The Role of Polyphenols in Abiotic Stress Response: The Influence of Molecular Structure

Snimak 1. radionice: Bioraznolikost u prilagodbi poljoprivrede klimatskim promjenama

Snimak 1. radionicu pod nazivom Bioraznolikost u prilagodbi poljoprivrede klimatskim promjenama u sklopu projekta AGROBIORAZNOLIKOST – osnova za prilagodbu i ublažavanje posljedica klimatskih promjena u poljoprivredi u organizaciji Instituta za poljoprivredu i turizam dostupan je online za pregledavanje.Radionica je bila namijenjena široj javnosti s ciljem jačanja svijesti o klimatskim promjenama i prilagodbi klimatskim promjenama. Radionica je bila organizirana kao hibridno događanje koje je bilo moguće pratiti uživo na lokaciji Dom Obrtnika, Partizanska 5a, Poreč te online putem ZOOM. Radionica je održana u srijedu 27.10.2021. s početkom u 9:30 sati.Na radionici je bilo 5 predavača i to: dr.sc. Smiljana Goreta Ban s Instituta za poljoprivredu i turizam ujedno i voditeljica projekta je predstavila detaljnije ciljeve i ishod projekta, zatim je Ana Čehić mag. ing. agr. također s Instituta za poljoprivredu i turizam prezentirala vidljivost projekta odnosno predstavila je medije putem kojih je moguće pratiti napredak projekta, nadalje dr.sc. Branka Salopek Sondi s Instituta Ruđer Bošković prezentirala je dio rezultata postignutih provedbom aktivnosti 3 pod naslovom: Mehanizmi tolerancije kupusnjača na čimbenike abiotskog stresa, zatim je Nina Išić mag.ing. agr. s Instituta za poljoprivredu i turizam predstavila rezultate otpornosti raštike na sušu, te na posljetku dr.sc. Milan Oplanić s Instituta za poljoprivredi i turizam predstavio je rezultate terenskog istraživanja o stavovima dionika poljoprivrednog sektora o utjecaju i prilagodbi klimatskim promjenama.https://www.youtube.com/watch?v=hqKWBOPDjK8

Nastavi čitati Snimak 1. radionice: Bioraznolikost u prilagodbi poljoprivrede klimatskim promjenama

Predstavljanje rada i projekta na Mini simpoziju hrvatskog društva za biljnu biologiju

U petak 26.11.2021. u sklopu Mini simpozija hrvatskog društva za biljnu biologiju predstavljen je projekt Agrobioraznolikost i dio rezultata projekta ostvarenih provedbom aktivnosti 3. Projekt je predstavila dr. sc. Nataša Bauer, suradnica na projektu, osvrnuvši se na sve aktivnosti na projektu s naglaskom na aktivnost 3, Mehanizmi tolerancije tradicionalnih vrsta i divljih svojti u funkciji otpornosti i prilagodbe klimatskim promjenama koja se provodi od strane Prirodoslovno metematičkog fakulteta i Instituta Ruđer Bošković. Suradnica na projektu dr. sc. Mirta Tkalec predstavila je dio rezultata ostvarih u sklopu aktivnosti 3, pod naslovom Raštika, povrće budućnosti? Prilagodba raštike  Brassica oleracea var. acephala na povišenu temperaturu i osmotski stres. 

Nastavi čitati Predstavljanje rada i projekta na Mini simpoziju hrvatskog društva za biljnu biologiju

Predstavljanje rada: Ograničavajući čimbenici prilagodbe poljoprivrednih gospodarstava klimatskim promjenama na III. međunarodnom – znanstveno stručnom skupu Inovacije i agrobiznis

U petak 26.11.2021. u sklopu III. Međunarodnog znanstveno stručnog skupa Inovacije i agrobiznis: Kružna ekonomija i održivost prezentiran je rad pod naslovom; Ograničavajući čimbenici u prilagodbi poljoprivrednih proizvođača klimatskim promjenama.Rezultati prezentiranog rada postignuti su u sklopu Aktivnosti 5. Društveno - ekonomski aspekti prilagodbe i jačanja otpornosti poljoprivrednog sektora na klimatske promjene. Skup je održan na Agronomskom fakultetu u Zagrebu, te odvijao se hibridno. Organizator skupa je Hrvatsko agroekonomsko društvo, a rad je predstavljen od strane Ane Čehić mag.ing.agr., stručne suradnice na projektu Agrobioraznolikost.  

Nastavi čitati Predstavljanje rada: Ograničavajući čimbenici prilagodbe poljoprivrednih gospodarstava klimatskim promjenama na III. međunarodnom – znanstveno stručnom skupu Inovacije i agrobiznis

Održan 5. sastanak partnera na projektu Agrobioraznolikost

U srijedu 27.10.2021. održan je 5. sastanak partnera na projektu Agrobioraznolikost - osnova za prilagodbu i ublažavanje posljedica klimatskih promjena u poljoprivredi. Sastanak je započeo u 13 sati uživo na Institutu za poljoprivredu i turizam i online koristeći  ZOOM platformu.Sastanku je prisustvovalo četrnaest (14) partnera na projektu: predstavnici Instituta za poljoprivredu i turizam dr.sc. Smiljana Goreta Ban, voditeljica projekta, dr.sc. Nikola Major, dr.sc. Milan Oplanić, dr. sc. Dean Ban, te Martina Begić mag. oec. i Ana Čehić mag.ing. agr., zatim predstavnica Instituta Ruđer Bošković dr.sc. Branka Salopek Sondi, predstavnice Prirodoslovno – matematičkog fakulteta dr.sc. Nataša Bauer i dr.sc. Mirta Tkalec, predstavnik Instituta za more i priobalje dr.sc. Nenad Jasprica, te predstavnice Agronomskog fakulteta dr.sc. Snježana Bolarić i Tajana Čop mag.ing.agr., dok su putem ZOOM platforme na sastanku prisustvovale dr. sc. Snježana Kereša s Agronomskog fakulteta i dr. sc. Sara Godena s Instituta za poljoprivredu i turizam.Prema prethodno donesenom dnevnom redu predstavnici svake od aktivnosti pozvani su da samostalno prezentiraju dosadašnja postignuća i rezultate, te planirane aktivnosti u budućem razdoblju. Obzirom da je prošli sastanak održan pred mjesec dana po aktivnostima nije bilo značajnijih novosti. Veći naglasak na sastanku bio je u planiranju narednih aktivnosti i suradnji na aktivnostima 2: Tradicijski kultivari kao izvor genetske varijabilnosti za prilagodbu klimatskim promjenama, 3: Mehanizmi tolerancije tradicionalnih vrsta i divljih svojti u funkciji otpornosti i prilagodbe klimatskim promjenama i Aktivnost 4: Razvoj genetske varijabilnosti za tolerantnost na sušu Allium vrsta u uvjetima in vitro, te su suradnici na ovim aktivnostima raspravljali o različitim pristupima u cilju postizanja što boljih rezultata. Ispred Aktivnosti 5: Društveno – ekonomski aspekti prilagodbe i jačanja…

Nastavi čitati Održan 5. sastanak partnera na projektu Agrobioraznolikost

Priopćenje s 1. radionice: Bioraznolikost u prilagodbi poljoprivrede klimatskim promjenama

U srijedu 27.10.2021. održana je radionica: Bioraznolikost u prilagodbi poljoprivrede klimatskim promjenama u sklopu projekta AGROBIORAZNOLIKOST – osnova za prilagodbu i ublažavanje posljedica klimatskih promjena u poljoprivredi (KK. 05.1.1.02.0005) u organizaciji Instituta za poljoprivredu i turizam.Ovo je prva od nekoliko radionica planiranih u sklopu projekta s ciljem jačanja svijesti šire javnosti o klimatskim promjenama i prilagodbi klimatskim promjenama. Cilj projekta Agrobioraznolikost je provesti primijenjena istraživanja u ranjivim sektorima poljoprivrede te u ranjivim prirodnim ekosustavima s naglaskom očuvanja bioraznolikosti. Očekivani rezultati projekta su razvijene jasne smjernice za uspješniju prilagodbu klimatskim promjena u ova dva važna sektora.Na radionici bilo je moguće sudjelovati uživo na lokaciji Dom obrtnika Poreč i preko ZOOM platforme. Snimka radionica će uskoro biti dostupna i online na službenoj stranici projekta (http://agrobioclim.iptpo.hr/), pa svi koji žele mogu pogledati radionicu i naknadno.Radionica je bila koncipirana u obliku 5 izlaganja. Prva dva izlaganja bila su općenite prirode s ciljem da sudionici dobiju osnovne informacije o projektu kao što su: cilj projekta, tko su partneri na projektu, ciljani dionici, način finaciranja projekta, očekivani ishodi provedbom projekta, te vizualni identitet projekta i mediji putem kojih je moguće pratiti napredak projekta. Prva dva izlaganja održale su voditeljica projekta dr. sc. Smiljana Goreta Ban, voditeljica projekta i Ana Čehić mag.ing.agr., administratorica projekta. Nakon toga uslijedila su 3 izlaganja s dosad postignutim rezultatima projekta. Dr. sc. Branka Salopek Sondi s Instituta Ruđer Bošković održala je prezentaciju pod naslovom: Mehanizmi tolerancije kupusnjača na čimbenike abiotskog stresa, dok, Nina Išić mag.ing.agr., održala je prezentaciju pod naslovom: Otpornost raštike na sušu. Posljednje predavanje održao je dr. sc. Milan Oplanić s Instituta za poljoprivredu i turizam…

Nastavi čitati Priopćenje s 1. radionice: Bioraznolikost u prilagodbi poljoprivrede klimatskim promjenama

1. Radionica: Bioraznolikost u prilagodbi poljoprivrede klimatskim promjenama

Pozivamo Vas na 1. Radionicu pod nazivom Bioraznolikost u prilagodbi poljoprivrede klimatskim promjenama u sklopu projekta AGROBIORAZNOLIKOST – osnova za prilagodbu i ublažavanje posljedica klimatskih promjena u poljoprivredi u organizaciji Instituta za poljoprivredu i turizam. Radionica je namijenjena široj javnosti s ciljem jačanja svijesti o klimatskim promjenama i prilagodbi klimatskim promjenama. Radionica je organizirana kao hibridno događanje koje će biti moguće pratiti uživo na lokaciji Dom Obrtnika, Partizanska 5a, Poreč uz predočenje važeće EU digitalne COVID putovnice ili negativnog testa (ne starijeg od 48 sati od početka događanja), te online putem ZOOM platforme kojoj će se pristupati putem linka. Radionica  će se održati u srijedu 27.10.2021. s početkom u 9:30 sati. Na radionici Vas očekuje 5 predavača i to: dr.sc. Smiljana Goreta Ban s Instituta za poljoprivredu i turizam ujedno i voditeljica projekta koja će vas detaljnije upoznati s ciljevima i ishodima projekta, zatim će Ana Čehić mag. ing. agr. također s Instituta za poljoprivredu i turizam prezentirati vidljivost projekta odnosno predstaviti će medije putem kojih je moguće pratiti napredak projekta, nadalje    dr.sc. Branka Salopek Sondi s Instituta Ruđer Bošković prezentirati će dio rezultata postignutih provedbom aktivnosti 3 pod naslovom: Mehanizmi tolerancije kupusnjača na čimbenike abiotskog stresa, zatim će Nina Išić mag.ing. agr. s Instituta za poljoprivredu i turizam predstaviti rezultate otpornosti raštike na sušu, te na posljetku dr.sc. Milan Oplanić s Instituta za poljoprivredi i turizam predstaviti će rezultate terenskog istraživanja o stavovima dionika poljoprivrednog sektora o utjecaju i prilagodbi klimatskim promjenama. Ovo je prva radionica u sklopu projekta putem koje će se javnosti prezentirati rezultati ostvareni provedbom projekta. Program radionice nalazi se u nastavku:…

Nastavi čitati 1. Radionica: Bioraznolikost u prilagodbi poljoprivrede klimatskim promjenama

Predstavljanje rada: Photosynthetic response to drought stress of two kale landraces na Međunarodnom Simpoziju Agronoma u Vodicama

U sklopu aktivnosti A7 Javnost i dostupnost podataka i projektnih rezultata, suradnici na projektu iz Instituta za poljoprivredu i turizam Poreč sudjelovali su na 56. Hrvatskom i 16. Međunarodnom simpoziju Agronoma u Vodicama od 06. do 08.09.2021. Na Simpoziju predstavljen je dio rezultata postignutih u aktivnosti „A2: Tradicijski kultivari kao izvor genetske varijabilnosti za prilagodbu klimatskim promjenama“. Rezultati su predstavljeni usmenom prezentacijom rada pod naslovom: „Photosynthetic response to drought stress of two kale landraces”, autora: Nina Išić, Dean Ban, Mario Franić, Sara Godena i Smiljana Goreta Ban.

Nastavi čitati Predstavljanje rada: Photosynthetic response to drought stress of two kale landraces na Međunarodnom Simpoziju Agronoma u Vodicama

Održan 4. sastanak partnera na projektu “AGROBIORAZNOLIKOST”

U utorak 28.09.2021. održan je 4. sastanak partnera na projektu Agrobioraznolikost - osnova za prilagodbu i ublažavanje posljedica klimatskih promjena u poljoprivredi. Sastanak je započeo u 10 sati, a održao se u virtualnom okuženju putem ZOOM platforme. Sastanku su prisustvovali predstavnici Instituta za poljoprivredu i turizam (voditeljica projekta dr. sc. Smiljana Goreta Ban, dr. sc. Milan Oplanić, dr. sc. Nikola Major, dr. sc. Andreina Belušić Vozila, Martina Begić mag. oec. i Ana Čehić mag. ing. agr.), Instituta Ruđer Bošković (dr. sc. Branka Salopek Sondi i dr.sc. Ana Smolko), Prirodoslovno – matematičkog fakulteta (dr. sc. Mirta Tkalec, dr. sc. Nataša Bauer),  Agronomskog fakulteta (dr. sc. Snježana Kereša),  i Instituta za more i priobalje (dr. sc. Nenad Jasprica). Sastanak je pratio predloženi dnevni red. Dr. sc. Snježana Kereša je predstavila rezultate i plan narednih aktivnosti vezanih za AK4: Razvoj genetske varijabilnosti za tolerantnost na sušu kod Allium vrsta u uvjetima in vitro. Dr sc. Nenad Jasprica je prezentirao dosadašnje rezultate prikupljena divljih svojti i terenskih istraživanja staništa. Dr. sc. Smiljana Goreta Ban iznijela je provedene aktivnosti na raštici i češnjaku, te plan za naredno razdoblje u sklopu aktivnosti 2. Nadalje, dr. sc. Mirta Tkalec i dr. sc. Nataša Bauer predstavile su rezultate iz aktivnosti: Mehanizmi tolerancije tradicionalnih vrsta i divljih svojti u funkciji otpornosti i prilagodbe klimatskim promjenama, te predložile da bi se pojedine analize mogle provesti na biljkama u kasnijim fazama razvoja u cilju dobivanja dodatnih rezultata. Rezultate istraživanja na uzroku nositelja poljoprivrednih gospodarstava u sklopu aktivnosti 5 Društveno-ekonomski aspekti prilagodbe i jačanja otpornosti poljoprivrednog sektora na klimatske promjene i plan za naredno razdoblje predstavio je dr.…

Nastavi čitati Održan 4. sastanak partnera na projektu “AGROBIORAZNOLIKOST”